Західноукраїнські землі

Західноукраїнські землі

Тести. Західноукраїнські землі

Тести. Західноукраїнські землі

Варіант № 2

 
Початковий рівень

  1. Позначте галузь промисловості на західноукраїнських землях, яка давала найбільші прибутки:

А) Деревообробна
Б) Нафтова
В) Цукрова
Г) Взуттєва

  1. Коли уряд офіційно дозволив діяльність профспілкових організацій:

А) 1907 р.
Б) 1909 р.
В) 1905 р.
Г) 1910 р.

  1. В якому році уряд прийняв так звану “малу воєнну програмy”, яка передбачала інтенсивний розвиток суднобудування:

А) 1909 р.
Б) 1910 р.
В) 1911 р.
Г) 1912 р.

  1. В якому місті України було збудовано найбільший суднобудівний завод в 1911 р.,:

А) Київ
Б) Одеса
В) Миколаїв
Г) Херсон

  1. Вкажіть, яке з наведених тверджень характеризує становище селян на Західній Україні на початку ХХ ст.:

1) Малоземелля, зростаючі податки мали наслідком зубожіння селян;
2) Незважаючи на кризові явища в сільському господарстві краю,частина селянства зуміла  успішно пристосуватися до ринкової економіки.

А) Обидва твердження
Б) Перше твердження
В) Друге твердження
Г) Жодне твердження не характеризує

  1. Який термін відповідає визначенню: “ Добровільне об’єднання осіб для участі у виробничій або споживчій діяльності на основі пайової (спільної) власності – це ….”?

А) Підприємство
Б) Кооператив
В) Монополія
Г)  Концесія

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Монополія – ____________________________________________________
Підприємство – __________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Синдикат – _____________________________________________________
Гутництво – _____________________________________________________

Достатній рівень
А) Створення Земельного іпотечного банку в Галичині
Б) Прийняття урядом “малої воєнної програми”
В) Утворення Синдикату “Урожай”
Г) Початок легальної діяльності профспілок

  1. Встановіть відповідність між питомою вагою українських галузей виробництва у загальноросійських обсягах у 1910-1913 рр.?
А) Коксове виробництво 1) 40 %
Б) Виробництво сталі 2) 80 %
В) Виробництво цукру 3) 75 %
Г) Виробництво зерна на експорт 4) 60 %
5) 100 %

Відповіді:

1.Б

2.В

3.Г

4.В

5.В

6.Б

7.

Монополія  — виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.

Підприємство – це самостійно господарюючий суб’єкт, який створений або заснований у відповідності до вимог чинного законодавства.

8.

Синдикати — одна з форм капіталістичної монополії — договірне об’єднання підприємців, окремої галузі виробництва, що створювалося з метою захоплення ринку шляхом спільного збуту товарів за спільними цінами.

Гутництво — виготовлення виробів із скла.

9.1Б, 2А, 3В, 4Г

10.1А, 2В, 4Б, 5Г
Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий