Всі тести 10 клас ЗНО

Всі тести 10 клас ЗНО

 1. Позначте назву міста, де в серпні 1914 р. було створено Союз визволення України.

А) Львів

Б) Відень

В) Прага

Г) Київ 

 1. Позначте назву української землі, яка напередодні Першої світової війни не входила до складу Австро-Угорщини?

А) Галичина                  

Б)Буковина

В)Волинь                  

Г)Закарпаття

 1. Визначте хронологічні рамки Першої світової війни?

А)1914-1917 рр.            

Б) 1914-1918 рр.

В) 1914-1919 рр.          

Г) 1914-1920 рр. 1. Позначте назву організації, яка була утворена 1 серпня 1914 року у Львові?

А) Просвіта                   

Б) ТУП

В) СВУ                         

Г) ГУР

 1. Позначте назву статті С.Петлюри, яка містить такі слова: «Толерантна постава до українців Австрії… відкрила б великі можливості: вона створила б потяг відірваними історичними умовами частини до національного українського цілого, зв’язаного з Росією: унаслідок того сталося б велике діло виправлення історичної помилки, а українському народові …відкрилась би можливість розвитку його багатих сил у єднанні з відродженою Росією і народами, що її заселяють».

А) «Маніфест до українського народу»

Б) «Війна й українці»

В) «Наша платформа»

Г) «Наша програма»

Всі тести 10 клас ЗНО

 1. Позначте назву органу влади в Україні, який був утворений 4 березня 1917 року?

А) Тимчасовий уряд              

Б) Центральна Рада

В) Генеральний секретаріат              

Г) Військовий Генеральний комітет

 1. Позначте прізвище українського політичного діяча, який не був членом Центральної Ради?

А) М.Грушевський                 

Б) В.Винниченко

В) Є.Петрушевич                  

Г) С.Єфремов

 1. Позначте назву населеного пункту , поблизу якого відбулася подія, описана в уривку документа: «Вона (молодь) йшла в бій із піснею «Ще не вмерла…» І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави… Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А) Броди                                

Б) Луцьк

В) Крути                                

Г) Київ

 1. Позначте назву документа, проголошеного Центральною Радою , який містить такі слова: «Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду! Волею своєю ти поставив нас , Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української землі».

А) І Універсал                        

Б) ІІ Універсал

В) ІІІ Універсал                      

Г) ІV Універсал

 1. Позначте дату утворення Директорії:

А) 11 жовтня 1918 р.              

Б) 13 листопада 1918 р.

В) 27 листопада 1918 р.        

Г) 1 грудня 1918 р.

Всі тести 10 клас ЗНО

 1. Про якого діяча українського визвольного руху йдеться:

«…відомий український громадсько-політичний і державний діяч, належав до членів київської Громади, був в числі засновників Революційної української партії Української соціал-демократичної робітничої партії. Під час Українського національного конгресу був обраний заступником голови Української Центральної Ради».

А) В.Винниченко                   

Б) М.Грушевський

В) С.Петлюра                

Г) С.Єфремов

  12.Позначте першу за чисельністю українську політичну партію на початку 1917р.

А) Українська демократично-хліборобська партія

Б) Українська партія соціалістів-федералістів

В) Українська соціал-демократична

Г) Українська партія соціалістів-революціонерів

 1. Коли було прийнято Конституцію УНР:

А) 18 квітня 1918 р.               

Б) 26 квітня 1918 р.

В) 29 квітня 1918 р.               

Г) 25 квітня 1918 р.

 1. Позначте прізвище першого президента Української Академії Наук:

А) М.Грушевський                 

Б) В.Вернадський

В) А.Кримський                 

Г) Д.Багалій

 1. Укажіть галузь культури, з якою пов’язана діяльність Л.Курбаса.

А) театр                                  

Б) література

В) музика                         

Г) живопис

Всі тести 10 клас ЗНО

 1. Позначте дату події, про яку йдеться в наведеному уривку документа: «Союз цей є добровільним об’єднанням рівноправних народів…за кожною республікою забезпечене право вільного виходу… нова держава буде достойним увінчанням закладених ще в жовтні 1917 р. основ мирного співжиття і братерського співробітництва народів..»

А) 1 грудня 1922 р.                

Б) 10 грудня 1922 р.

В) 20 грудня 1922 р.              

Г) 30 грудня 1922 р.

 1. Хто був автором плану автономізації:

А) В.Ленін                    

Б) Й.Сталін

В) Х.Раковський                  

Г) М.Скрипник

  18.Позначте подію, яка відбувалась в той самий рік, коли було проголошено

УСРР.

А) Проголошення ЗУНР

Б) Переворот П.Скоропадського

В) «Київська катастрофа»

Г) Розгром Червоною армією військ П.Врангеля в Криму

 1. Встановіть відповідність між назвами документів та їх положеннями:
1.                 І Універсал

2.                  ІІ Універсал

3.                 ІІІ Універсал

4.                 ІV Універсал

 

А. «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі… щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів»

Б. «Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим,  щоб не відривати України від Росії та щоб разом з усіма її народами змагати до піднесення й розвитку цілої Росії та до єдності її демократичних сил…»

В. «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого не залежною, вільною суверенною Державою Українського Народу…»

Г. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

 

Всі тести 10 клас ЗНО

 1. Співвіднесіть поняття та їх визначення:
1. автономія А) повна незалежність держави від інших держав у її внутрішній і зовнішній політиці
2. диктатура Б) перехід з приватної власності у власність держави чи суспільства землі, промислових підприємств, банків тощо
3.федерація В) нічим не обмежена влада особи, групи, класу
4.націоналізація Г) державний устрій у формі союзної держави, за яким члени  цієї держави залишають за собою повний політичний суверенітет
 1. Встановіть відповідність між Універсалами Центральної Ради та їх ознаками:
А) І Універсал 1.Самостійність
Б) ІІ Універсал 2.УНР
В) ІІІ Універсал 3. компроміс
Г) ІV Універсал 4. автономія
 1. Які поняття та терміни розкривають суть нової економічної політики?

1) стахановці                         

2) госпрозрахунок                 

3) коренізація

4) продрозкладка

5) кооперація                       

6) продподаток

 1. Встановіть відповідність:
А) липень 1919 р. 1. Закон Центральної Ради про державну мову.
Б) березень 1918 р 2. Компанія ліквідації неписемності
В) весна 1920 р. 3. Закон про заснування Української Академії Наук
Г) листопад 1918 р. 4. ”Положення про єдину трудову школу”

24.  Яка подія відображена на карті?

Всі тести 10 клас ЗНО

А) Чортківська офензива                

Б) Галицька битва

В) Брусилівський порив                     

Г) взяття Львова австрійцями

Відповіді

Всі тести 10 клас ЗНО

1А,  2В, 3Б,  4Г, 5Б, 6Б,7В, 8В, 9А,10Б,

11А, 12Г, 13В, 14Б,15А,16Г,17Б, 18В,

 1. А(3), Б(2), В(4), Д(1);
 2. А(1), Б(4), В(2), Г(3);

21 А(4), Б(3), В(2), Г(1);

 1. Б
 2. А(4), Б(1), В(2), Г(3);
 3. В

 

 

Добавить комментарий