УНР

УНР

УНР. Тести. Проголошення Української Народної Республіки

 УНР. Тести. Проголошення Української Народної Республіки
Початковий рівень

  1. Позначте дату утворення Раднаркому на чолі з В.Леніном:

А) 7 листопада 1917 р.
Б) 5 грудня 1917 р.
В) 12 листопада 1917 р.
Г) 15 грудня 1917 р.

  1. ІІІ Універсал УЦР було проголошено:

А) 3 липня 1917 р.
Б) 7 листопада 1917 р.
В) 10 червні 1917 р.
Г) 12 грудня 1917 р.

  1. Згідно з ІІІ Універсалом поміщицьке землеволодіння …

А) Скасовувалося
Б) Зберігалося
В)Обмежувалося
Г) Перетворювалося на велике державне господарство

  1. Яка подія відбулася в Києві відразу після жовтневого більшовицького перевороту в Петрограді?

А) Прийняття ІІІ Універсалу
Б) Відкриття Українського національного конгресу
В) Спроба збройного повстання в Києві
Г) Скликання з’їзду народів Росії

  1. Українська Народна Республіка була проголошена:

А) 7 листопада 1917 р.
Б) 22 січня 1918 р.
В) 3 липня 1917 р.
Г) 10 червня 1917 р.

  1. Який термін відповідає визначенню: «Нічим не обмежена влада особи, групи осіб, партії або класу, що спираючись на силу, проводить політику нав’язування своїх умов і домагається їхнього безумовного виконання, – це…»?

А) Диктатура
Б) Демократія
В) Охлократія
Г) Теократія

УНР. Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Переворот – _____________________________________________________
Агітація – ______________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Суверенність – __________________________________________________
Політичний табір – _______________________________________________
 
УНР. Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між стислими характеристиками історичних діячів та їхніми іменами:
1) В.Винниченко А) Громадський політичний діяч, історик, голова УЦР
2)В.Павленко Б) Громадський політичний діяч, голова Генерального секретаріату УЦР, письменник
3) М.Грушевський В) Громадський політичний діяч,керівник Жовтневого перевороту в Петрограді
4) В.Ленін Г) Військовий,учасник бойових дій під час січневого Збройного повстання в Києві, керівник КВО

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Проголошення Української Народної Республіки
Б) Проголошення ІІ Універсалу
В) Спроба збройного повстання в Києві
Г) Більшовицький переворот у Петрограді

 

Відповіді:

1.А

2.Б

3.А

4.А

5.А

6.А

7.

Державний переворот — насильницька та неконституційна зміна влади в державі або збройний виступ армії проти державної влади у наслiдку таємної змови. Державний переворот, як правило, є зміною при владі однієї фракції правлячої верхівки на іншу.

Агітація (лат. agitatio — приведення в рух, спонукання) — найважливіший засіб впливу на свідомість і настрій широких мас, з метою спонукати їх до політичної чи іншої активності, ідеологічна зброя боротьби партій. Агітація проводиться шляхом поширення певних ідей і лозунгів за допомогою різноманітних засобів: через пресу (газети, журнали, брошури, листівки, заклики тощо), усні виступи (доповіді, бесіди, читання газет та ін.), радіо, телебачення, кіно, театр, образотворче мистецтво (плакати, діаграми, карикатури тощо), політичну і художню літературу.

8.

Суверенна держава — держава, яка має чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має постійне населення, уряд, не залежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами.

Політичний табір – це політична угруповання чи політичне напрям, об’єднує кілька партій чи рухів, з подібними цілями і завданнями, котрі намагаються відстояти інтереси передових елементів суспільства на досягненні політичної влади.

9.1Б, 2Г, 3А, 4В

10.1Г, 2В, 3Б, 4А

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий