Універсали

Універсали Центральної Ради

 Універсали Центральної Ради
Універсали Центральної Ради
Універсали Центральної Ради. Початковий рівень

  1. Яка подія відбулася перед початком І селянського з’їзду?

А) Початок ІІ військового з’їзду
Б) Проголошення І Універсалу
В) Поїздка делегації Центральної Ради до Петрограда
Г) Утворення Генерального секретаріату

  1. Позначте дату утворення Українського військового клубу імені гетьмана П.Полуботка

А) Березень 1916р.
Б) Березень 1917р.
В) Грудень 1916р.
Г) Грудень 1917р.

  1. Першою українізованою військовою частиною був:

А) Військового клубу ім. гетьмана П.Полуботка
Б) Полк ім..Б.Хмельницького
В) Перший український корпус
Г) Вільне українське козацтво

  1. І Універсал УЦР було проголошено:

А) 10 червня 1917р.
Б) 29 червня 1917р.
В) 7 листопада 1917р.
Г) 3 липня 1917р.

  1. ІІ Універсал Української Центральної Ради…

А) самовільно проголошував автономію України
Б) Бралося зобов’язання не проголошувати автономного устрою України до скликання Всеросійських Установчих зборів
В) Питання про автономію України взагалі не ставилося
Г) УЦР поповнювалася представниками національних меншин

  1. Який термін відповідає визначенню: «Урочистий документ, політичне звернення керівництва держави , яке носило програмний характер – це…»?

А) Універсал
Б) Маніфест
В) Указ
Г) Закон

Універсали Центральної РадиСередній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Маніфест – _____________________________________________________
Анексія – _______________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Радикалізм – ____________________________________________________
Контрибуція – __________________________________________________

Універсали Центральної Ради. Достатній рівень

  1. Визначте, хто з названих членів Генерального секретаріату очолював відповідні напрямки роботи:

А) Б.Мартос             1)Генеральний писар
Б) І.Стешенко         2) Секретар продовольчих справ
В)П.Христюк          3) Секретар народної освіти
Г) М.Стасюк            4) Секретар земельних справ

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А)Утворення Генерального секретаріату
Б) ІІ військовий з’їзд рад
В) І селянський з’їзд
Г) І Універсал Центральної Ради

Відповіді:

1.В

2.Б

3.А

4.А

5.Г

6.А

7.

Маніфест (від лат. manifestos — явний, очевидний)— 1. Особливий акт вищого органу державної влади або глави держави у формі урочистого письмового звернення до населення з приводу винятково важливої події в суспільнополітичному та соціальноекономічному житті країни, вікопомної дати (напр., Маніфест про вольності дворянства 18.02.1762 царя Петра III, М. Олександра II про звільнення селян від кріпосної залежності від 19.02.1861, М. Миколи II, М. від 20.10.1926 представників фінансового капіталу Великої Британії, США, Франції та Іспанії щодо подолання повоєнної кризи світового економічного господарства і т. ін.).

Анексія (лат. annexio — приєднання) — це насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія — один з видів агресії і спричиняє міжнародно-правову відповідальність.

8.

Радикалізм (англ. radicalism) — духова настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійно прямує до наміченої мети, відкидаючи будь-який компроміс.

Контрибуція (лат. contributio), 1) суми, які переможена держава за умовами мирного договору сплачує переможцеві; 2) примусові грошові побори, що стягуються ворожими військами з населення окупованої місцевості.

9.1В, 2Г, 3Б, 4А

10.1В, 2Б, 3Г, 4А

Більше матеріалів ТУТ

Добавить комментарий