Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії

Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії

 Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії

 1. Про яку територію йде мова: “автономна Українська республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938-1939 рр.”

А) Закарпаття                         В) Північна Буковина

Б) Галичина                           Г) Бессарабія

 1. Незалежність Карпатської України було проголошено:

А) 30 грудня 1938 р.              В) 15 березня 1939 р.

Б) 30 вересня 1938 р.             Г) 20 січня 1940 р.

 1. Хто був обраний президентом Карпатської України:

А) М.Заячківський                 В) Д.Донцов

Б) Д.Левицький                      Г) А.Волошин

 1. Татарбунарське повстання відбулося на території:

А) Чехо-Словаччини              В) Польщі

Б) Румунії                              Г) Болгарії

 1. Західноукраїнські землі на початку 20-х років перебували у складі:

А) Польщі, Румунії, Чехословаччини

Б) Польщі Австро-Угорщини, Німеччини

В) Туреччини, Австро-Угорщини, Польщі

Г) Росії, Польщі, Німеччини

 1. Політику Румунії щодо населення західноукраїнських земель, які входили до її складу у міжвоєнний період, можна назвати:

А) українізація                       В) автономізація

Б) полонізація                        Г) румунізація

 1. Назвіть характерні ознаки перебування українських земель у складі Чехо-Словаччини:

А) Більш сприятливі, ніж в інших державах, умови для економічного розвитку, хоча капіталовкладення недостатні.

Б) Наявність великої кількості українських партій.

В) Намагання чеської влади вирішити проблеми в аграрному секторі шляхом передачі селянам окремих земель угорських поміщиків.

Г) Заснування українських шкіл, гімназій

Д) Не діяли “Просвіти”.

Е) Карпатська Україна проіснувала два роки.

Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії
 1. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Проголошення незалежності Карпатської України, обрання президентом Августина Волошина.

Б) Мюнхенська змова, яка поклала початок розчленуванню Чехословаччини

В) Початок окупації Закарпаття румунськими військами.

Г) Віденський арбітраж, за рішенням якого частина території Закарпаття передавалась Угорщині.

Українські землі у складі Чехо-Словаччини та Румунії

 1. Встановіть правильні твердження:

А) На території Закарпаття проводилась політика пацифікації.

Б) 15 березня 1939 р. – проголошено незалежність Карпатської України.

В) На території Північної Буковини діяла єдина легальна партія “Українська національна партія”

Г) В березні 1939 р. угорські війська окупували територію Закарпаття.

Д) На території Галичини в 1925 р. піднялося Татарбунарське повстання.

Е) Президентом Карпатської України було обрано Андрея Шептицького.

 1. Встановіть відповідність між політичними течіями та їх переконаннями:
А) українофіли   1. були складовою частиною комуністичного руху в Чехословаччині; виступали за автономію краю, за приєднання до Радянської України;
Б) русофіли   2. русини – карпатоукраїнці – це частина російського народу;
В) русини   3. доводили єдність західних та східних українців як єдиного українського народу;
Г) комуністи   4. русини сформувались в окрему націю, відмінну від українців

Відповіді:

 1. А
 2. В
 3. Г
 4. Б
 5. А
 6. Г
 7. А, В,Г
 8. Б,Г,В,А
 9. Б, В, Г
 10. А3, Б2, В4, Г1

Добавить комментарий