Українська держава

Українська держава

Українська держава Павла Скоропадського. Тести.

Українська держава

1.Радянська влада в Україні була проголошена:

А) 25 жовтня 1917 р.
Б) 12 грудня 1917 р.
В) 4 грудня 1917 р.
Г) 22 січня  1918 р.

  1. Вкажіть, хто очолив делегацію УНР 1 січня 1918 р., на переговорах у Брест-Литовську:

А) В.Голубович
Б) М.Левитський
В) М.Любинський
Г) О.Севрюк

  1. Позначте назву держави гетьмана П.Скоропадського

А) Україна
Б) Українська республіка
В) Республіка Україна
Г) Українська Держава

  1. Позначте дату проголошення П.Скоропадського гетьманом України:

А) 9 лютого 1918 р.
Б) 29 квітня 1918 р.
В) 22 січня 1918 р.
Г) 4 березня 1918 р.

  1. Головою Кабінету Міністрів гетьманського уряду було обрано:

А) О.Севрюк
Б) М.Грушевський
В) Ф.Лизогуб
Г) П.Скоропадський

  1. Який термін відповідає визначенню: «Закриття власниками підприємств та масове звільнення робітників з метою змусити їх відмовитися від своїх вимог і погодитися на гірші умови праці – це…»

А) Страйк
Б) Локаут
В) Мітинг
Г) Трудовий конфлікт

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Гетьманат – _____________________________________________________
Інститут влади – _________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Конституція – __________________________________________________
Адміністрація – __________________________________________________

Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між історичними діячами та посадами, які вони займали:
А) П.Скоропадський 1) Очільник ПРОТОФІСу
Б) М.Скрипник 2) Голова Народного секретаріату
В) Ф.Лизогуб 3) Голова Кабінету міністрів
Г) А.Голіцин 4) Почесний отаман Вільного козацтва

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Встановлення Української держави
Б) Утворення Директорії
В) Брест – Литовський мирний договір між Центральними державами і УНР
Г) Повернення Центральної Ради до Києва з німецькою адміністрацією

Відповіді:

1.Б

2.А

3.Г

4.Б

5.В

6.Б

7.

Українська Держава (в історіографії інколи вживають назву Гетьманат) — назва держави, що охоплювала територію Центральної, Східної та Південної України зі столицею в Києві від 29 квітня до 14 грудня 1918 року. Постала на місці Української Народної Республіки внаслідок державного перевороту. Очолювана гетьманом Павлом Скоропадським. Після проголошення Скоропадським 14 листопада 1918 року Акту федерації, яким він зобов’язувався об’єднати Україну з майбутньою (небільшовицькою) російською державою. В ході політичної кризи режим Української держави був повалений повстанським рухом і повсталими військами Української держави під командуванням Симона Петлюри. Від 14 грудня 1918 року її змінила Директорія УНР як символ другого відродження УНР.

Інститут влади – це сукупність соціально-вольових відносин, які виникають, існують та припиняються як конституційно-правові відносини, суб’єктами яких є: Українська держава, народ України, вищі посадові особи та державні органи України, відповідні ланки політичної системи українського суспільства та неформальні угруповання, громадяни України тощо.

8.

Конституція (лат. constitutio — установлення, устрій, порядок) — основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило, спираються на конституцію.

Адміністрáція — це :«державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють — А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління);

9.1Г, 2Б, 3В, 4А

10.1В, 2Г, 3А, 4Б

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий