Тоталітарний режим. Тести

Тоталітарний режим. Тести 

Тоталітарний режим. Тести

Тоталітарний режим

Утвердження тоталітарного ладу. Масові репресії в радянській Україні.

Варіант 1

Початковий рівень

Яке твердження відповідає визначенню: “Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами.”
А) Депортація
Б) Тоталітаризм
В) Репресії
Г) Терор

 1. В якому році був сфабрикований процес над “Спілкою визволення України”:

А) 1928 р.
Б) 1929 р.
В) 1930 р.
Г) 1931 р.

 1. Яка подія відбулася в січні 1937 р.?

А) Київ став столицею України;
Б) схвалена нова Конституція УРСР;
В) відбувся VІІ з’їзд  рад СРСР;
Г) судовий процес над СВУ.

 1. Який з’їзд затвердив Конституцію УРСР?

А) надзвичайний ХІV з’їзд рад України;
Б) ХІІІ з’їзд рад України;
В) ХІІ з’їзд рад України;
Г) ХV з’їзд рад України.

 1. Коли було вбито Кірова?

А) 18 листопада 1936 р.;
Б) 24 березня 1933 р.;
В) 5 лютого 1935 р.;
Г) 1 грудня 1934 р.

 1. Кого в 30-х роках називали “совістю української інтелігенції”?

А) Борис Грінченко
Б) Сергій Єфремов
В) Модест Левицький
Г) Федір Матушевський

 Средній рівень.  Тоталітарний режим

 1. Дайте визначення термінам:

Шумкізм – _____________________________________________________
Волобуєвщина – _________________________________________________ 

 1. Виберіть правильні твердження:

А) “Політика ножиці цін – це встановлення завищених цін на промислові товари і відповідно зниження на сільськогосподарчу продукцію.”
Б) Внаслідок “чисток” кількісний склад КП(б)У з 1933 до 1938 рр. зменшився на 266281 особу, тобто майже на половину.
В) Процес СВУ – справа спрямована проти 53 спеціалістів вугільної промисловості Донбасу
Г) Закон про п’ять колосків” був прийнятий 5 серпня 1933 року.
Д) Жертвами репресій насамперед ставали найяскравіші постаті українського національного відродження – М.Бойчук, М.Зеров, М.Хвильовий, Л.Курбас.

Е) У 30-х роках Сталін уособлював демократичну владу над суспільством

 Достатній рівень

 1. Встановіть відповідність між визначеннями та термінами:
А) Захід державного примусу, арешти, переслідування, покарання 1. Терор
Б) Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами 2. Тоталітарний режим
В) Політичний режим, який передбачає встановлення всеосяжного державного контролю над всіма сферами життя шляхом терору, знищення демократичних свобод, зосередження влади в руках окремої групи 3. Голодомор
Г) Масове явище, яке охопило всю територію Української РСР в 1932-1933 роках і мав великі людські жертви. 4. Репресії
 1. Встановіть у хронологічній послідовності появу термінів:

А) “розстріляне відродження”;
Б) “волобуєвщина”;
В) “хвильовизм”;
Г) “шумкізм”

Відповіді:

 1. Г
 2. В
 3. Б
 4. А
 5. Г
 6. Б
 7.  Шумкізм. Шумський, засуджуючи російський шовінізм, ставить за головну мету виступити проти священного для більшовиків принципу централізму. В написаному на початку 1926 р. листі до Сталіна він вказує на поглиблення процесів українського національного відродження, переконуючи його в тому, що для блага партії цей динамічний і масовий рух слід контролювати українським комуністам, а не представникам неукраїнських народів. Інакше українці, національна свідомість яких невпинно зростає і які ніколи не ставилися з особливою симпатією до більшовиків, можуть повстати й скинути владу, на яку вони дивляться як на чужоземну. Щоб уникнути цього, Шумський пропонував призначити на керівні посади в українському радянському уряді та Комуністичній партії України таких українських комуністів, як Григорій Гринько і Влас Чубар, відкликавши таких призначенців, як німець Еммануїл Квірінг і зрусифікований єврей Лазар Кагаїювич. Ця пропозиція, що зображалася засобом поширення комунізму, була не чим іншим, як закликом обирати політичних керівників України не в Москві, а на Україні. 
  “Волобуєвщина”
  – назва особливо небезпечної української націоналістичної течії.
 8. А, Б, Д
 9. А4, Б1, В2, Г3
 10. Г, В, Б, А

Добавить комментарий