Державність україни в 1917-1921. Тести.

Тести. Українська державність в 1917-1921 

Тести. Українська державність в 1917-1921
Тести. Українська державність в 1917-1921
Початковий рівень

  1. Позначте положення,якого в Берестейському мирному договорі не було:

А) Україна проголошувалася Українською Радянською Республікою
Б) Війна між Україною і державами Четвертного союзу припинялася
В) Німеччина і Австро-Угорщина ставали союзникам УНР
Г) УНР зобов’язувалася поставляти Німеччині сільськогосподарську продукцію

  1. Позначте дату утворення Директорії:

А) 11 жовтня 1918 р.
Б) 13 листопад 1918 р.
В) 27 листопад 1918 р.
Г) 1 грудня 1918 р.

  1. Позначте назву держави, яку очолював політичний діяч, зображений на фото:

А) Українська Республіка
Б) Українська Держава
В) Держава Українська
Г) Україна

  1. Вкажіть, коли було оприлюднено документ, уривок із якого наведено «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія УНР ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які визначені в постанові Західно-Української Республіки».

А) 10 листопада 1918 р.
Б) 14 грудня 1919 р.
В) 22 січня 1919 р.
Г) 5 лютого 1919 р.

  1. Вкажіть, коли відбулася подія, про яку йдеться в уривку документа: «Я, гетьман всея України впродовж 7,5 місяців, усі сили поклав для того, щоб вивести країну з того тяжкого стану, у якому вона перебуває. Бог не дав мені сил справитися з цим завданням. Нині в силу умов, що склалися, керуючися виключно благами України, від влади відмовляюся».

А) 29 квітня 1918 р.
Б) 1 листопада 1918 р.
В) 14 листопада 1918 р.
Г) 14 грудня 1918 р.

  1. Який термін відповідає визначенню: «Насильницьке втручання однієї або декількох держав у внутрішні справи іншої держави з метою придушення революційного або національно-визвольного руху, встановлення власного політичного та економічного панування – це…»?

А) Переворот
Б) Диктатура
В) Інтервенція
Г) Приєднання

Тести. Українська державність в 1917-1921. Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Автономізація – _________________________________________________
Розкуркулення – _________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Федералізація – _________________________________________________
Продрозкладка – _________________________________________________

Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між поданими висловлюваннями та датами:
1) «Віра в силу німців була великою,до більшовиків усе ще ставилися, як до чогось несправжнього, і обивательська маса раділа тому, що, по-перше, настане порядок. А, по-друге,створяться відносини старі, такі, до яких здавна звикли». А) Лютий 1918 р.
2) «З огляду на сучасний брак харчових продуктів в Австро-Угорщині та Німеччині мир з країною мусить бути підписаний якнайскоріше» Б) Березень 1918 р.
3) «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія УНР ухвалила тую злуку…» В) Вересень 1918 р.
4) «Генерал Денікін та його уряд в основу своєї політики ставили відновлення єдиної неділимої Росії…» «України не було і не буде»,- таке гасло було в денікінського уряду». Г) Січень 1919 р.
Д) Серпень 1919 р.

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Укладання Варшавської угоди
Б) Державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського
В) Утворення Директорії
Г) Проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР

Відповіді:

1.А

2.Б

3.Б

4.В

5.А

6.В

7.

Автономізація Радянських республік — спроба перетворення формально незалежних радянських республік, які виникли після 1917 року, на автономні республіки Російської Федерації, здійснена у 1922 році Йосипом Сталіним.

Розкуркулення  — політична репресія, яку застосовували в адміністративному порядку місцевими органами виконавчої влади за політичними і соціальними ознаками на підставі постанови Політбюро ЦК ВКП(б) від 30 січня 1930 року «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації».

8.

Федералізація — адміністративно-політичний процес та конституційна реформа, які спрямовані на перехід від унітарного державного устрою до федеративного.

Продрозкладка  — система примусової заготівлі сільськогосподарських продуктів у 1918-21 роках, введена рішеннями Раднаркому у Радянській Росії і поширена на територію Української Народної Республіки військовою силою.

9.1Б, 2А, 3Г, 4Д

10.1Б, 2В, 3Г, 4А

Добавить комментарий