Тести 10 клас ЗНО

Тести 10 клас ЗНО
Тести 10 клас ЗНО

1.Українські землі напередодні Першої світової війни входили:

А)Росії та Австро-Угорщини         В) Польщі та Австро-Угорщини

Б) Росії та Польщі                           Г) Німеччини та Австро-Угорщини

 1. Хто був головою Ради Міністрів найдовше при гетьману П.Скоропадському:

А) М.Василенко                     В) С.Гербель

Б) Ф.Лизогуб                         Г) М.Устимович

 1. Яка політика П.Скоропадського принесла найбільші плоди в розбудові Української держави?

А) внутрішня                         В) національно-культурна

Б) зовнішня                            Г) соціальна

Тести 10 клас ЗНО
 1. Хто очолював уряд ЗУНР?

А) К.Левицький                      В) Д.Вітовський

Б) Є.Петрушевич                   Г) М.Омельянович-Павленко

 1. Лідером білогвардійського руху на Півдні Росії був:

А) Колчак                               В) Пілсудський

Б) Юденич                             Г) Денікін

 1. Хто був визнаний всесоюзним лідером «лівої опозиції»?

А) Ю.Коцюбинський             В) Х.Раковський

Б) Г.Петровський                   Г) М.Волобуєв

 1. Який термін відповідає визначенню «Насильницьке втручання однієї, або декількох держав у внутрішні справи іншої держави з метою придушення революційного або національно-визвольного руху, встановлення власного політичного та економічного панування – це…?

А) приєднання                       В) диктатура

Б) інтервенція                        Г) переворот

 1. Якій події П.Тичина присвятив свій вірш «Пам’яті тридцяти»?

А) Галицька битва                  В) битва за гору Лисоня

Б) битва на горі Маківка        Г) бій під Крутами

Тести 10 клас ЗНО
 1. Незалежність Української Народної Республіки проголошував:

А) Перший універсал УЦР     В) Третій універсал УЦР

Б) Другий універсал УЦР      Г) Четвертий універсал УЦР

 1. Перший уряд України при Центральній Раді очолив…?

А) В.Винниченко                   В) Є.Петрушевич

Б) М.Грушевський                 Г) Є.Єфремов

 1. Укажіть дату проголошення акту злуки ЗУНР та УНР?

А) 18 грудня 1919 р.              В) 14 листопада 1918 р.

Б) 13 листопада 1917 р.         Г) 22 січня 1919 р.

 1. В яких двох напрямках наступали польські війська під час Радянсько-польської війни 1920 р в Україні.:

А) Київському, Білоцерківському

Б) Вінницькому, Кам’янець-Подільському

В) Київському, Одеському

Г) Одеському, Вінницькому

Тести 10 клас ЗНО
 1. Як називалася політика, проголошена в березні 1921 р. на з`їзді РКП(б), яка прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму»?

А) політика Директорії                   В) нова економічна політика

Б) політика «воєнного комунізму» Г) політика П.Скоропадського

 1. Назвіть роки голоду на Україні:

А) 1920-1922рр                      В) 1921-1922рр

Б) 1921-1923рр                      Г) 1922-1923рр

 1. Коли остаточно Україна втратила свою незалежність?

А) 18 жовтня 1922р                В) 26 січня 1924р

Б) 30 грудня 1922р                Г) 16 березня 1921р

 1. Позначте рік утворення Українського національно-демократичного об‘єднання (УНДО) в Галичині:

А) 1921 р.                               В) 1925 р.

Б) 1923 р.                               Г) 1927 р.

Тести 10 клас ЗНО
 1. Чортківська наступальна операція УГА була спрямована проти:

А) польських військ               В) частин Червоної армії

Б) російських військ              Г) армії УНР

 1. Визначте подію періоду Української революції 1917-1921 рр., що описана у цитатовому історичному джерелі:

«…з`їзд став першим кроком відродженої нації на шляху державності… першим каменем у будові української державності… першим підготовчим етапом у творенні, як ідеї української державності, так і в частковому проведенню їх у життя…»

А) Всеукраїнський з’їзд Рад у Києві

Б) Всеукраїнський національний конгрес;

В) Перший Всеукраїнський військовий з’їзд

Г) Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові

 1. Хто підтримував політику «українізації» (коренізації) в Україні

А) О.Шумський, М.Срипник, В.Затонський, Г.Гринько

Б) М.Горький, А.Луначарський, В.Липинський, В.Кістяківський

В) Г.Петровський, В.Чубарь, Г.Гринько, М.Горький

Г) О.Шумський, А.Луначарський, В.Чубарь, В.Кістяківський

Тести 10 клас ЗНО
 1. Поставте події у хронологічній послідовності:

А) Брусилівський прорив                В) вступ у першу світову війну Росії

Б) створення СВУ                           Г) Лютнева революція в Росії

 1. Встановіть відповідність:
А) А.Шептицький 1. перший командир «усусів»
Б) М.Галущинський 2. митрополит УГКЦ
В) К.Левицький 3. імператор Австро-Угорщини
Г) Франц-Йосиф І 4. Голова ГУР
 1. Встановіть відповідність:

А) РУП                      1. А.Лотоцткий, Є.Чикаленко, Б.Грінченко

Б) УДРП                    2. В.Винниченко, С.Петлюра, М.Порш 

В) УНП                     3. Д.Антонович, Б.Камінський, Л.Мацієвич, М.Русов

Г) УСДРП                 4. М. Міхновський,  О. Макаренко

 1. Встановіть відповідність:
А) К. Левицький 1. Президент ЗУНР
Б) Є. Петрушевич 2. Очолює Українську Галицьку Армію
Б) Д. Вітовський 3. Голова уряду Державного Секретаріату
Г) М. Омел‘янович-Павленко 4. Очолює українські військові формування

Відповіді:

1А, 2Б, 3В,4А, 5Г, 6В, 7Б, 8Г, 9Г, 10А,

11Г, 12В, 13В, 14Б, 15Б, 16В, 17А, 18А, 19А,

 1. В,Б,А,Г;
 2. А(2), Б(1), В(4), Г(3);
 3. А(3), Б(1), В(4), Г(2);
 4. А(3), Б(1), В(4), Г(2);

Добавить комментарий