Світова війна

Світова війна

Тести. Перша світова війна
Тести. Перша світова війна
УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Початковий рівень

  1. Позначте назву української землі, яка напередодні Першої світової війни не входила до складу Австро-Угорщини:

А) Галичина
Б) Буковина
В) Волинь
Г) Закарпаття

  1. Позначте варіант, у якому визначено поняття «Союз визволення України»:

А) Політична організація, утворена в серпні 1914р., у Львові емігрантами з Наддніпрянщини для пропаганди ідеї самостійності України;
Б) Політична організація, утворена в Західній Україні австро-угорською владою для антиросійської пропаганди;
В) Політична організація, утворена в Західній Україні українцями за допомоги Росії для анти австрійської пропаганди;
Г) Політична організація, утворена в Києві емігрантами із Західної  України з метою об’єднання українських земель

  1. Позначте назву організації, що посіла нейтральну позицію щодо участі українців у війні, не підтримувала жодної з воюючих сторін:

А) Товариство українських поступовців
Б) Головна українська рада
В) Карпато-руський визвольний комітет
Г) Українська соціал-демократична робітнича партія

  1. Позначте дату початку Першої світової війни:

А) 28 червня 1914р.
Б) 28 липня 1914р.
В) 1 серпня 1914р.
Г) 1 липня 1914р.

  1. Хто очолив керівництво Головної української ради:

А) К.Левицький
Б) М.Ганкевич
В) М.Павлик
Г) Д.Донцов

  1. Який термін відповідає визначенню: «Глобальне збройне протистояння країн, у якому політичне питання розв’язується збройними засобами, – це…»?

А) Локальний конфлікт
Б) Громадянська війна
В) Світова війна
Г) Міжнаціональна війна

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Троїстий союз – _________________________________________________
Воєнно-політичний блок – ________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Антанта – _______________________________________________________
Конституційна монархія – _________________________________________

Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їхньою характеристикою:
А) Г.Бобринський 1) Один з керівників СВУ
Б) М.Галущинський 2) Один з керівників ГУР
В) Д.Донцов 3) Командир УСС до 1915р.
Г) С.Петлюра 4) Галицько – буковинський генерал – губернатор
5) Автор статті – відозви «Війна і українці»
  1. Встановіть хронологічну послідовність історичних подій:

А) Утворення ГУР
Б) Утворення Троїстого союзу
В) Утворення СВУ
Г) Заснування ЗУР

Відповіді:

1.В

2.А

3.А

4.В

5.А

6.В

7.

Троїстий союз  — військово-політичний блок Німецької імперії, Австро-Угорської імперії та Королівства Італія, який склався в 1879–1882 і був спрямований проти Французької республіки, Російської імперії та Великої Британії.

Воєнно-політичний блок — військово-політичний союз або угода держав з метою спільних дій для вирішення загальних політичних, економічних і військових завдань.

8.

Антанта — військово-політичне угрупування, основними членами якого були Велика Британія, Французька республіка і Російська імперія, створене в 1904–1907 роках.

Конституційна монархія — монархія, при якій влада монарха обмежена так, що в деяких, або у всіх сферах державної влади вона не володіє верховними повноваженнями.

9.1В, 3А, 4Б, 5Г

10.1Б, 2А, 3В, 4Г

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий