Столипінська реформа

Столипінська реформа

Тести. Столипінська реформа на Україні. Варіант № 1

Тести. Столипінська реформа

Початковий рівень

  1. Коли цар Микола ІІ видав указ про реформування земельних відносин:

А) 1906 р.
Б)  1908 р.
В) 1909 р.
Г) 1910 р.

  1. Позначте один із наслідків аграрної реформи П.Столипіна:

А) Зруйнування сільської общини
Б) Збереження поміщицького землеволодіння
В) Імпорт зерна в Україну
Г) Зруйнування поміщицького землеволодіння

  1. Який термін відповідає визначенню: «Селянські господарства, які утворилися в межах села, -….»?

А) Хутори
Б) Колгоспи
В) Відруби
Г) Ферми

  1. На який період була розрахована реформа П.Столипіна:

А) 10 р.
Б) 20 р.
В) 21 р.
Г) 25 р.

  1. Упізнайте історичну постать за описом: “…. російський державний діяч. Походив із старовинного дворянського роду. Служив у Міністерстві внутрішніх справ, займав посаду губернатора. Відзначився крайніми шовіністичними поглядами, був активним захисником самодержавства.”

А) П.А.Столипін
Б) М.Грушевський
В) С.Єфремов
Г) Є.Чикаленко

  1. В якому році почався селянський бунт на Чернігівщині:

А) 1908 р.
Б) 1909 р.
В) 1910 р.
Г) 1911 р.
Столипінська реформа. Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Шовінізм – _____________________________________________________
Самодержавство – _______________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Хутори – _______________________________________________________
Аграрна реформа – _______________________________________________

Достатній рівень

  1. Встановіть послідовність подій, які мали місце в 1901-1910 рр.:

А) Прийняття закону про реформування аграрних відносин
Б) Призначення П.Столипіна  міністром внутрішніх справ та головою Ради міністрів Росії
В) Убивство П.Столипіна
Г) Згортання аграрної реформи в імперії

  1. Вставте пропущені в тексті слова і статистичні дані:

Під час здійснення Столипінської аграрної реформи найбільшу кількість переселенців у Російській імперії дали………………….. і ………………….. губернії. З України виїхало на нові землі Сибіру і Далекого Сходу понад …….. чол., проте близько …..%  повернулися назад. ]

Відповіді:

1.А

2.А

3.В

4.Б

5.А

6.В

7.

Шовінзм — пропагування переваги одного народу (нації) над іншими народами (націям) й обґрунтування «права» на дискримінацію та пригнічення інших націй.

Самодержавство — монархічна форма правління в Росії, за якої вся повнота влади належить царю.

8.

Хутір — вид сільського поселення, господарство (подвір’я) з належною до нього землею; мале сільське, часто однодвірне поселення поза селом.

Аграрна реформа – це сукупність науково обґрунтованих заходів, що скеровані на: структурну перебудову агропромислового комплексу, оптимізацію поєднання його галузей, їх раціональне розміщення і спеціалізацію господарств на виробництві тих видів продукції, для яких вони мають найкращі природно – економічні умови і які обходяться їм найдешевше.

9.1Б, 2А, 3В, 4Г

10.Чернігівська, Полтавська, 1 млн., 70 %

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий