Розстріляне відродження – тести

Розстріляне відродження

Розстріляне відродження. Культурне життя в радянські Україні в 30-ті роки

Розстріляне відродження

Початковий рівень

 1. Який термін відповідає визначенню: “Роки наступу сталінського режиму на всі сфери культурного життя України, коли під пресом терору опинилися науковці, освітяни, діячі сфери культури; в країні розгорнулася боротьба проти “націоналістичних ухилів”; це був період, який пройшов під знаком жорстокого переслідування діячів національної культури.”

А)  голодомор 1932-1933рр.
Б) “розстріляне відродження”
В) “роки розкуркулення”
Г) “роки депортації”

 1. Провідна установа, до складу якої входило 26 інститутів (на чолі з О.Богомольцем)

А) Український фізико-технічний інститут
Б) Інститут електрозварювання
В) Український інститут хвороб очей і тканинної терапії
Г) Академія наук УРСР

 1. Коли була прийнята постанова ”Про загальне обов’язкове навчання” – в селах початкова освіта, а в містах – семирічна освіта.

А) 15 травня 1928 р.
Б) 18 червня 1929 р.
В) 25 липня 1930 р.
Г) 28 серпня 931 р.

 1. Хто не був президентом Академії наук УРСР?

А) В.Литвин
Б) В.Вернадський
В) А.Заболотній
Г) О.Богомолець

 1. Хто очолював комітет сприяння всеобучу при Раднаркомі УРСР?

А) С.Косіор
Б) В.Чубар
В) В.Молотов
Г) Л.Каганович

 1. Який структурний підрозділ в 1931 році створений в рамках ВУАН?

А) ВУАМЛІН
Б) ВАПЛІТЕ
В) ВУСПП
Г) УФТІ

Середній рівень. Розстріляне відродження

 1. Встановіть відповідність між представниками української національної культурної еліти та напрямками їхньої діяльності:
А) М.Світальський 1. письменник
Б) М.Кравчук 2. режисер
В) М.Хвильовий 3. художник
Г) Л.Курбас 4. геолог
Д) М.Бойчук 5. математик
 1. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) прийнята постанова ЦКВКП(б) “Про загальне обов’язкове початкове навчання”;
Б) прийнята постанова РНК УРСР про ліквідацію неписемності в республіці;
В) прийнята постанова “Про структуру початкової і середньої школи в СРСР”;
Г) створення добровільного товариства “Геть неписемність”, очолюваною Г.Петровським.

Достатній рівень.Розстріляне відродження

 1. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильні:

А) Автокефальна церква – православна церква, яка має цілковиту самостійність у розв’язанні офіційних і культурних питань.
Б) “Куркулями” називали незаможних селян.”
В) Утиски Української автокефальної православної церкви довели у 1930 р. до самоліквідації церкви.
Г) Індустріалізація в УРСР розпочалась з легкої промисловості.
Д) Керівниками України в 30-ті роки були люди, які сумлінно відстоювали права України у складі Радянського Союзу
Е) В 30-ті роки формується  в Україні атеїстичний світогляд.

 1. Що було характерним для культурно-освітнього процесу в УРСР у другій половині 30-х років?

А) Запроваджено обов’язкове вивчення російської мови.
Б) Кус на підтримку Української автокефальної православної церкви та її священників.
В) Заснування Спілки радянських письменників, Спілки художників України, Спілки композиторів України.
Г) Плідна діяльність хорової капели “Думка”, якою керував М.Городовенко.
Д) Існування різноманітних мистецьких шкіл та напрямків.
Е) Викладання в школі базової навчальної дисципліни “Історія України”

Відповіді:

 1. Б
 2. Г
 3. В
 4. А
 5. Б
 6. А
 7. А4,Б5, В1,Г2,Д3
 8. 1Б, 2Г, 3А, 4В
 9. А, Б, Е
 10. А, В, Г

Добавить комментарий