Революція

Тести. Революція

Тести. Революція
Тести. Революція
Початок Української революції
 Початковий рівень

  1. Позначте варіант, у якому названо характер Української революції:

А) Демократичний
Б) Національно-демократичний
В) Буржуазний
Г) Буржуазно-демократичний

  1. Коли цар Микола ІІ зрікся влади:

А) 15(2) березня 1917р.
Б) 15(2) вересня 1917 р.
В) 8 березня (23 лютого) 1917р.
Г) 8 березня (23 лютого) 1918р.

  1. Позначте назву органу влади в Україні , який був створений 4 березня 1917р.:

А) Тимчасовий уряд
Б) Центральна Рада
В) Генеральний секретаріат
Г) Військовий генеральний комітет

  1. Позначте прізвище українського політичного діяча, який став головою УЦР:

А) М.Грушевський
Б) В.Винниченко
В) Д.Дорошенко
Г) Д.Антонович

  1. Позначте прізвище діяча, який очолив Тимчасовий уряд в 1917р.:

А) Князь Г.Львов
Б) М.Грушевський
В) С.Єфремов
Г) С.Петлюра

  1. Який термін відповідає визначенню: «Союзна держава,яка складається з державних утворень, що мають певну юридичну і політичну самостійність – це …»?

А) Співдружність
Б) Автономія
В) Федерація
Г) Конфедерація
Тести. Революція. Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Мітинг – _______________________________________________________
Опозиція – ______________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Політична боротьба – ____________________________________________
Національно-територіальна автономія – _____________________________

Тести. Революція. Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність історичних осіб до партій та громадських організацій, до яких вони належали:
А) М.Чхеїдзе 1) УПСФ
Б) В.Винниченко 2) РСДРП(м)
В) П.Христюк 3) УСДРП
Г) Д.Дорошенко 4) УПСР

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Заснування УЦР
Б) Утворення Тимчасового уряду
В) Зречення царя Миколи ІІ
Г) Проведення Українського Національного Конгресу

Відповіді:

1.Б

2.А

3.Б

4.А

5.А

6.В

7.

Мітинг — це організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання (наприклад, домогтися якомога більшої підтримки виборців на користь того чи іншого кандидата і виграти виборчу кампанію). Водночас мітинг, як і будь-яке багатолюдне зібрання, може перетворитися за певних умов у стихійний некерований процес і супроводжуватися раптовою зміною настроїв учасників, вибухом емоцій, бурхливими пристрастями.

Опозиція (від лат. oppositio «протиставлення, заперечення») — протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим, партія або група, що виступає врозріз з думкою більшості або з панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем.

Політична опозиція — необхідний елемент політичної системи, що сприяє її ефективному функціонуванню.

8.

Політична боротьба — одна з форм політичних відносин. Проявом політичної боротьби є зіткнення політичних інтересів різних суб’єктів політики, у зв’язку з прагненням кожної зі сторін досягти певної політичної мети.

Автономія означає право якогось національно-територіального утворення (наприклад, області) самостійно здійснювати внутрішнє управління. Автономія може базуватися на культурній чи етнічній відмінності — і часто призводить до наступної незалежності.

Створення територіальної автономії є найдоцільнішим принципом державного устрою тих націй, які, реалізуючи своє право на самовизначення, виявляють бажання залишитися в межах певної держави. Нації отримують право створювати органи влади і управління, які діють рідною мовою, з місцевих людей, що знають побут і психологію місцевого населення; розвивати рідною мовою пресу, школу, театр, культурно-просвітницькі та інші установи. Досить часто під впливом національно-визвольних рухів влада унітарних держав формально проголошує автономію окремих національних територій, але фактично не забезпечує її реального здійснення і цим самим зводить існування автономії до фікції.

9.1Г, 2А, 3Б, 4В

10.1В, 2Б, 3Г, 4А

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий