Радянська державність та її характер. Тести.

Радянська державність та її характер. Тести.

Радянська державність та її характер. Тести.
 Радянська державність та її характер. Тести.

Початковий рівень

  1. Назвіть дату прийняття першої Конституції УСРР:

А) Березень 1918 р.
Б) Січень 1918 р.
В) Березень 1919 р.
Г) Січень 1919 р.

  1. Коли в Україні був встановлений білогвардійський окупаційний режим:

А) Березень 1918 р.
Б) Січень 1918 р.
В) Березень 1919 р.
Г) Січень 1919 р.

  1. Позначте складову частину політики більшовиків в Україні в 1919 р.:

А) Встановлення нової назви України – УРСР
Б) Формування більшовицького уряду – Ради Міністрів
В) Проведення політики «воєнного комунізму»
Г) Розширення суверенітету України

  1. Головою Раднаркому було обрано:

А) Г.Петровського
Б) Х.Раковський
В) С.Петлюра
Г) В.Винниченко

  1. Вкажіть, які положення характеризують економічну політику Денікіна:

1) Створення колективних господарств на селі
2) Встановлення 8-годинного робочого дня
3)Відновлення поміщицького землеволодіння
4) Збільшення норм виробітку на промислових підприємствах

А) 1.2;
Б) 3.4.;
В) 2.3;
Г) 1.4;

  1. Який термін відповідає визначенню: «Примусове вилучення державними органами майна окремих громадян чи юридичних осіб – це…»?

А) Конфіскація
Б) Реквізиція
В) Арешт майна
Г) Взяття в борг

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Неоголошена війна – _____________________________________________
Воєнний комунізм – _____________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Отаманщина – ___________________________________________________
Анархія – _______________________________________________________

 Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між особами та посадою,яку вони займали:
1) Х.Раковський А) Голова Раднаркому РСФРР
2) Г.Петровський Б) Голова ВУЦВК
3) М.Григор´єв В) Голова Раднаркому УСРР
4) В.Ленін Г) Отаман повстанських військ

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Прийняття першої Конституції УСРР
Б) Проведення політики «воєнного комунізму» на Україні
В) Вступ УГА в Київ
Г) Перехід отамана Григор’єва на бік більшовиків

Відповіді:

1.В

2.Г

3.В

4.Б

5.Б

6.А

7.

Неоголошена війна — ворожі дії держави, зазвичай (але не обов’язково) із застосуванням військових дій, за яких держава формально не є стороною, що воює.

Воєнний комунізм — назва внутрішньої політики більшовиків в 1918—1921 роках під час Громадянської війни. Основною ціллю більшовиків було утримання власної влади в країні та забезпечення Червоної гвардії та Червоної Армії продовольством та іншими необхідними ресурсами — в умовах війни, відсутності легітимної політичної влади та недіяльності звичайних економічних механізмів керування економікою та народним господарством.

8.

Отаманщина — засилля неконтрольованих збройних формувань в умовах відсутності чи недостатньої міці державної влади. Термін вперше виник в описах нерегулярних підрозділів на теренах України у 1918—1923 роках.

Анархія (з дав.-гр. ἀναρχία — відсутність влади). Термін «анархія» зазвичай використовується для позначення понять «не мати ніякого уряду» або «бути без уряду».

9.1В, 2Б, 3Г, 4А

10.1В, 2Г, 3А, 4Б

Добавить комментарий