Посібники та підручники

Посібники та підручники, які допоможуть вам у оволодінні навчальним матеріалом з історії України

Посібники та підручники – це додатковий матеріал для вашого навчання!

Посібники та підручники

У цьому розділі для вас представлені Посібники та підручники матеріали, які допоможуть вам у підготовці з історії України. На сторінці зібрані найкращі підручники, схеми, таблиці, портрети, зразки архітектури та образотворчого мистецтва.

   Ви зможете розширити свої знання, структурувати їх. За допомогою довідкової літератури у вас буде можливіть побудувати логічний ланцюг подій та наслідків.

  Маючи перед собою готові зразки творів образотворчого мистецтва та історичних будівель, не треба шукати по всьому інтернету окремі фрагменти з певної епохи, вони вже зібрані для вас.

  Призначення сторінки, яку ви відкрили, — допомогти вам у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України: пригадати вже вивчене та повторене за шкільними підручниками та потренуватися в розв’язуванні тестових завдань у форматі ЗНО. Чимало тестових завдань передбачають опрацювання фрагментів історичних джерел, яких, як відомо, щороку стає більше в тесті ЗНО. Використання таких завдань цілком виправдане з огляду на практичну, компетентнісну спрямованість шкільної історичної освіти.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Посібники та підручники)

1. Алексеев Ю. М., Вертерел А. Г. Історія України.: Навчальний посібник. – К: Каравела, 2004. – 256 с.
2. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 535 с.
3. Бойко О. Д. Історія України. К: ВЦ “Академія”, 2001. – 656 с.
4. Бунятян К. П. Давнє населення України. – К: Либідь, 1999. – 228 с.
5. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII – початок XIX ст.). – Львів: Світ, 1996. – 448 с.
6. Видатні постаті в історії України (IX – XIX ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, О. Г. Сокирко, В. Г. Червінський. – К: Вища школа, 2002. – 359 с.
7. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К: Вища школа. – 1994. – 539 с.
8. Грушевсъкий М. С. Ілюстрована історія України. – К: Наукова думка, 1992. –
9. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. – К.: Вища школа, 1990.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Посібники та підручники)

10. Дорошенко Д. Нарис історії України.: у 2-х томах. – К.: Глобус.1992.
11. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. – К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2006. – 799 с.
12. Історія українських політичних партій: Кінець XIX – 1917 р. Хрестоматія / Упорядник Б. І. Корольов, І. С. Михальський. – К: Вид. Європейського університету, 2003. – 561 с.
13. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. – К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2007. – 799 с.
14. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. – К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 2. 2007. – 723 с.

15. Історія України в особах: XIX – XX ст. / І. Войцехівська, В . Облі-цов, О. Божко та ін. – К: Україна, 1995. – 479 с.
16. Історія України в особах: Литовсько – Польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко та ін. – К: Україна, 1997. – 272 с.
17. Історія України в особах: Козаччина / Горобець В. М. та ін. – К: Україна, 2000. – 302 с.
18. Історія України: Навчальний посібник / Під загальною ред. В. А. Смолія. – К: Альтернатива, 1997. – 424 с.

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Посібники та підручники)

19. Історія України: нове бачення / Під ред. В. А. Смолія. – К: Альтернатива, 2000. – 464 с.
20. Історія України: Посібник / за загальною ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 480 с.
21. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. М. О. Скрипника. – К: Центр навчальної літератури, 2003. – 366 с.
22. Історія України. Документи. Матеріали: посібник для студентів вузів / Укладач В. Ю. Король. – К: Академія. – 2001. – 448 с.

23. Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; за ред. В. М Литвина. – К: Знання – Прес, 2006. – 460 с.24. Комаринська 3. М. Історія України: посібник для самостійного вивчення та підготовки до семінарських занять. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 191 с.
25. Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник / Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. – К: МАУП, 2006. – 694.
26. Полонська – Василенко Н. Історія України. У 2. Т. – Т. 1. До середини XVII ст. – К: Либідь, 1993. – 640 с.
27. Полонська – Василенко Н Історія України. У 2. Т. – Т. 2. Від середини XVII ст. до 1923 р. – К: Либідь, 1993. – 608 с.

 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Посібники та підручники)

28. Савченко Н. М., Подолъсъкий М. К Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. – К: Видав. “Фірма ІНКОС,” “Центр навчальної літератури”, 2006. – 544 с.
29. Скляренко В. Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження: монографія. – К: Довіра, 2006. – 118 с.
30. Уривалкін О. М. Таємниці історії України (загадки, події, факти). – К: КНТ, 2006. – 403 с.
31. Уривалкін О. М Історія України (середина XIII – середина XVII ст.). – К.: Кондор, 2005. – 281 с.
32. Уривалкін О. М. Історія України (кінець XVII – початок XXI ст.). – К.: КНТ, 2007. – 433 с.
33. Чутский А. І. Історія України: навчальний посібник. К: МАУП. 2006. – 345 с.
34. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. – К: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 592 с.
35. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. – К: Наукова думка, 1990. – Т. 2. – 560 с.
36. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. – К: Наукова думка, 1991. – Т. 3. – 592 с.

Підручники

11 клас 

Історія України

Історія України Пометун

 

Підручник  11 клас

Історія України 2012
Автор: Пометун

Скачати

 

 

Історія України Турченко

 

Підручник  11 клас

Історія України 2011
Автор: Турченко

Скачати

 

 

Історія України Кульчицький

 

Підручник  11 клас

Історія України 2011
Автор: Кульчицький

Скачати

 

 

Історія України Струкевич

 

Підручник  11 клас

Історія України 2011
Автор: Кульчицький

Скачати

 

 

11 клас 

Всесвітня історія

Всесвітня історія Ладиченко

 

Підручник  11 клас

Всесвітня історія 2011
Автор: Ладиченко

Скачати

 

 

Всесвітня історія Щупак

 

Підручник  11 клас

Всесвітня історія 2011
Автор: Щупак

Скачати

 

 

Всесвітня історія Ладиченко Заблоцький

 

Підручник  11 клас

Всесвітня історія 2011
Автор: Ладиченко, Заблоцький (профіль)

Скачати

 

 

10 клас 

Історія України

Історія України Реєнт

 

Підручник  10 клас

Історія України 2010
Автор: Реєнт

Скачать

 

 

Історія України Кульчицький

 

Підручник  10 клас

Історія України 2010
Автор: Кульчицький

Скачать

 

 

Історія України Турченко

 

Підручник  10 клас

Історія України 2010
Автор: Турченко

Скачать

 

 

10 клас 

Всесвітня історія

Всесвітня історія 10 клас Щупак

 

Підручник  10 клас

Всесвітня історія 2010
Автор: Щупак

Скачать

 

 

Всесвітня історія 10 клас Ладиченко

 

Підручник  10 клас

Всесвітня історія 2010 клас
Автор: Ладиченко

Скачать

 

 

Всесвітня історія 10 Полянський

 

Підручник  10 клас

Всесвітня історія 2010 клас
Автор: Полянський

Скачать

 

 

Історичні персоналії 2018

Історичні персоналії

ЗНО 2018

Джерело: ЗНОклуб

Скачати

 

 

 

Картинки по запросуАрхітектура та

образотворче мистецтво

Скачати

 

Картинки по запросу

 

Атлас

Скачати

 

Пробне ЗНО 2017