Побут

Побут

Побут.Тести. Побут та звичаї українців

Тести. Побут та звичаї українців

Тести. Зміни у побуті та звичаях українців. Духовні цінності українців. 
Варіант № 2

Початковий рівень

  1. Хто був засновником першого в Україні стаціонарного українського театру в Києві:

А) М.Садовський
Б) М.Лисенко
В) М.Вороний
Г) М.Кропивницький

  1. Назвіть видатного архітектора України, який був автором таких шедеврів, як костьол Св. Миколая, Кераїмська кенаса, “Будинок з химерамu”:

А) В.Городецький
В) В.Кричевський
В) А.Бекетов
Г) А.Бернардацці

  1. Коли в Росії було продемонстровано перший апарат для передачі ілюзії руху – сінематограф?

А) 1894 р.
Б) 1895 р.
В) 1909 р.
Г) 1910 р.

  1. Із яким видом мистецтва пов’язані імена братів Тобілевичів:

А) Живопис
Б) Музика
В) Театр
Г) Архітектура

  1. Позначте прізвище композитора, автора музичних творів “Наталка Полтавка”, “Тарас Бульбa”:

А) М.Лисенко
Б) К.Стеценко
В) О.Ніжанківський
Г) Д.Січинський

  1. Який термін відповідає визначенню: “Викривлене сприйняття оточуючого світу, те, що здається, – це…”?

А) Ілюзія
Б) Реальність
В) Логіка
Г) Хаос

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Бароко – ________________________________________________________
Модернізм – ____________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Опера  – _______________________________________________
Фольклор -______________________________________________________

Достатній рівень

  1. Встановіть послідовність створення художніх творів українськими митцями:

А) “Гімн Мойсей”
Б)  “Бессарабський ринок”
В) Театр М.Садовського
Г) Вітчизняний апарат для зйомок “живої” фотографії

  1. Встановіть відповідність між прізвищами діячів культури та галуззю їхньої діяльності:

 

А) В.Городецький 1) Музика
Б) М.Лисенко 2) Кіно
В) М.Пимоненко 3) Література
Г) Й.Тимченко 4) Архітектура
5) Живопис

Відповіді:

1.А

2.А

3.А

4.А

5.А

6.А

7.

Бароко  — стиль у європейському мистецтві (живописі, скульптурі, музиці, літературі та архітектурі ) початку XVI століття — кінця XVIII століття.

Модернізм (буквально — «осучаснений», від лат. modernus — сучасний), некласичне мистецтво — термін, яким в мистецтвознавстві позначають мистецькі напрями та стилі, які з’явилися на противагу так званому «класичному мистецтву» XIX сторіччя — реалістичному та академічному.

8.

Опера (італ. opera — «дія», «праця», «твір») — музично-драматичний жанр, що ґрунтується на синтезі музики, слова, дії.

Фольклор (англ. folk-lore, букв. — народна мудрість; народне знання), або усна народна творчість — художня колективна літературна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.

9.1А, 2Б, 3В, 4Г

10.1Б, 2Г, 4А, 5В

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий