Петлюра

Петлюра

Петлюра. Директорія УНР. Тести.

Петлюра

 1. Позначте дату утворення Директорії:
  А) 11 жовтня 1918 р.
  Б) 14 листопада 1918 р.
  В) 27 листопада 1918 р.
  Г) 1 грудня 1918 р.
 2. Головою Директорії було обрано:

А) В.Винниченка
Б) М.Грушевського
В) П.Скоропадського
Г) Ф.Швець

 1. Позначте, хто проводив таку внутрішню і зовнішню політику: «Звільнення всіх призначених раніше чиновників, залишення у руках селян до 15 га землі, передача законодавчої влади Трудовому конгресу, уведення гривні, єдиного платіжного збору».

А) Українська держава П.Скоропадського
Б) Директорія УНР
В) Більшовики
Г) Польська адміністрація

 1. Позначте варіант, у якому названо мету інтервенції Антанти на українські землі. Це допомога:

А) Гетьману П.Скоропадському в боротьбі за збереження Української держави;
Б) Директорії в боротьбі проти гетьманського режиму;
В) Білогвардійцям А.Денікіна відновити «єдину і неділиму Росію»;
Г) Більшовикам у боротьбі за встановлення своєї влади в Україні

 1. Позначте дату зречення влади гетьмана П.Скоропадського:

А) 29 квітня 1918 р.
Б) 14 грудня 1918 р.
В) 14 листопада 1918 р.
Г) 22 січня 1918 р.

 1. Який термін відповідає визначенню: «Директорія – це орган влади в Україні, який мав ……… функції»?

А) Виконавчі
Б) Судові
В) Каральні
Г) Дорадчі

Середній рівень

 1. Дайте визначення термінам:

Реакція – _______________________________________________________
Інтервенція – ___________________________________________________

 1. Дайте визначення термінам:

Режим – ________________________________________________________
Реставрація ладу – _______________________________________________

Достатній рівень

 1. Встановіть відповідність між поняттями та визначеннями:
1) Державний переворот А)Насильницька та неконституційна зміна влади в державі;
2) Гетьманат Б) Період в історії України від 29 квітня 1918 р. до 14 грудня 1918 р., назва походить від тогочасної форми політичної влади;
3) Директорія В) Найвищий орган державної влади відродженої УНР, який діяв від 14.12.1918 р., до 10.11.1920 р.
4) Радянська влада Г) Тимчасове захоплення збройними силами однієї держави території іншої держави
Д) Форма української держави, яка була встановлена після приходу до влади більшовиків

 

 1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Утворення Директорії
Б) Інтервенція військ Антанти в Україну
В) Зречення гетьмана П.Скоропадського
Г) Зібрання делегатів Трудового конгресу в Києві

Відповіді:

1.Б

2.А

3.Б

4.В

5.Б

6.Г

7.

Реакція (рос. реакция, англ. reaction, нім. Reaktion f) — дія, стан, процес, дія на доторк.

Інтервенція (лат. interventio — втручання) — у міжнародному праві насильницьке втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави, спрямоване проти її територіальної цілісності або політичної незалежності. У наш час такі цілі означають несумісність з цілями і принципами Статуту ООН.

8.

Політичний режим — характерний тип, характер влади в країні; сукупність засобів і методів здійснення політичної влади, яка відображає характер взаємовідносин громадян і держави.

Реставрація — відновлення політичного чи суспільного ладу, що історично віджив або був повалений революцією.

9.1А, 2Б, 3В, 4Д

10.1В, 2А, 3Б, 4Г

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий