Перша світова

Перша світова

Перша світова. Тести. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції

 Перша світова. Тести. Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції
Початковий рівень

  1. Позначте варіант, у якому названо політичну силу, що перемогла в боротьбі за владу в Києві в листопаді 1917 р.:

А) УЦР
Б) Більшовики
В) Тимчасовий уряд
Г) Об’єднані сили більшовиків і УЦР

  1. Позначте варіант, у якому названо головний позитивний результат Української революції:

А) Розв’язання аграрного питання
Б) Поліпшення соціально-економічного становища українського народу
В) Піднесення на якісно новий рівень національної свідомості українців
Г) Перемога українських демократичних сил

  1. ІІ Універсал було проголошено:

А) 10 червня 1917 р.
Б) 3 липня 1917 р.
В) 7 листопада 1917 р.
Г) 12 грудня 1917 р.

  1. «Брусиловський прорив» розпочався:

А) 4 червня 1916 р.
Б) 19 квітня 1915 р.
В) 5 грудня 1917 р.
Г) 10 серпня 1914 р.

  1. ІІ військовий з’їзд розпочав свою роботу:

А) 5 червня 1917 р.
Б) 5 грудня 1917 р.
В) 3 липня 1917 р.
Г) 12 грудня 1917 р.

  1. Який термін відповідає визначенню: «Процес формування і діяльності органів державної влади та управління, спрямований на утвердження суверенітету, розбудови національної держави, розвиток економіки і культури, – це…»?

А) Державотворення
Б) Сепаратизм
В) Революція
Г) Націоналізація

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Автономія – _____________________________________________________
Директива – _____________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Ідеологія – ______________________________________________________
Концепція – _____________________________________________________
 
Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між політичними діячами та партіями, до яких вони належали:
А) М.Грушевський, В.Голубович, О.Севрюк 1) Українська партія соціалістів-революціонерів
Б) В.Винниченко, І.Мазепа, С.Петлюра 2) Українська соціал-демократична робітнича партія
В) А.Ніковський, Д.Дорошенко, С.Єфремов 3) Українська партія соціалістів федералістів
Г) Брати С.та В.Шемети, В.Липинський 4) Українська демократична хліборобська партія
5) українська народна партія

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Скликання І Всеукраїнського військового з’їзду
Б) Створення Української Центральної Ради
В) Організація полку ім.. Б.Хмельницького
Г) Проголошення І Універсалу

Відповіді:

1.А

2.В

3.Б

4.А

5.А

6.А

7.

Автономія (від грецького autonomía — незалежність), право самостійного управління, вирішення державних питань якою-небудь частиною держави, закріплене в загальнодержавній конституції. А. означає певну міру децентралізації, проте меншу, ніж у федеральній державі.

Директива — загальна керівна вказівка, що дається вищим органом підлеглому.

8.

Ідеологія (грец. ιδεολογία, від Ιδεα — прообраз, ідея, і λογος — слово, розум, вчення, буквально вчення про ідеї) — організована сукупність ідей у формі політичних міфів, настанов, гасел, програмних документів партій, філософських концепцій тощо.

Концепція (лат. conceptio — розуміння) — система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.

9.1Б, 2А, 3В, 4Г

10.1Б, 2А, 3В, 4Г

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий