Переговори

Переговори

Переговори.  Тести. Мирний договір у Брест-Литовську 
Переговори
Початковий рівень

  1. Позначте дату підписання Брест-Литовського мирного договору між УНР і країнами Четвертного союзу 1918 р.:

А) 29 квітня
Б) 30 квітня
В) 3 березня
Г) 9 лютого

  1. Позначте варіант у якому названо дату і місце проголошення Української республіки рад робітничих, селянських і солдатських депутатів:

А) 3 липня 1917 р., Київ
Б) 5 грудня 1917 р., Харків
В) 7 листопада 1917 р., Київ
Г) 12 грудня 1917 р., Харків

  1. Позначте назву документа, виголошеного УЦР, який містить такі слова: «Народе Український! Народе селян, робітників,трудящого люду! Волею своєю ти поставив нас, УЦР, на сторожі прав і вольностей Української землі».

А) І Універсал
Б) ІІ Універсал
В) ІІІ Універсал
Г) ІV Універсал

  1. Позначте назву населеного пункту, поблизу якого відбулася подія, описана в уривку документа: «Вона (молодь) йшла в бій із піснею «Ще не вмерла Україна» І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави. Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А) Броди
Б) Луцьк
В) Крути
Г) Київ

  1. ІV Універсал було проголошено:

А) 7 листопада 1917 р.
Б) 3 липня 1917 р.
В) 10 червня 1917 р.
Г) 22 січня 1918 р.

  1. Який термін відповідає визначенню: «Мир, укладений державами окремо від решти учасників у війні, – це мир…»

А) Сепаратний
Б) Прелімінарний
В) Повномасштабний
Г) Вимушений

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Ультиматум – ___________________________________________________
Переговори – ____________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Національно-персональна автономія – ______________________________
Адміністрація – __________________________________________________

Достатній рівень

9.Встановіть відповідність між датами та  історичними подіями:

А) 29 січня 1918р. 1) ІV Універсал
Б) 22 січня 1918р. 2) Бій під Крутами
В) 11-12 грудня 1917р. 3) Збройне повстання на заводі «Арсенал»
Г) 16 січня 1918р. 4) І Всеукраїнський з’їзд  рад у Харкові
5) Ультиматум Раднаркому  Росії до УЦР

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Збройний виступ самостійників
Б) Проголошення  ІІІ Універсалу УЦР
В) Бій під Крутами
Г) Проголошення незалежності України

 

Відповіді:

1.В

2.Г

3.А

4.В

5.Г

6.А

7.

Ультиматум (лат. ultimatum — доведене до кінця) — вимога, пов’язана з обмеженням часу, який даний на її виконання, а також з погрозою серйозних наслідків у випадку її невиконання.

Перемовини, також Переговори — дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.

8.

Національно-персональна автономія — форма врахування і реалізації в етнонаціональній політиці прав та інтересів національних меншин, різновид національно-політичної.

Адміністрáція — це «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють — А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління).

9.1Б, 2А, 3Г, 4В

10.1Б, 2А, 3В, 4Г

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий