Основні дати з історії України для ЗНО 

Основні дати з історії України для ЗНО

Основні дати з історії України для ЗНО

Основні дати з історії України для ЗНО

Тема Дати

Стародавня історія України

IV – середина III тис. до н.е. – розселення племен трипільської культури на території України;
VIII-VI ст. до н. е. – Велика грецька колонізація
друга половина V – VII ст. – Велике розселення слов’ян.

Київська держава. Основні дати з історії України для ЗНО

860 р. – похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією;
907, 911, 941, 944 рр. – походи князів на Константинополь;
882 р. – об’єднання північних та південних руських земель Олегом;
988 р. – запровадження християнства як державної релігії;
1019 – 1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві;
1036 р. – розгром печенігів князем Ярославом Мудрим.
1056-1057 рр. – створення Остромирового Євангелія;
1097 р. – Любецький з’їзд (снем) князів;
1113 р. – укладення «Повісті минулих літ»; початок правління Володимира Мономаха в Києві;
1187 р. – Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах; створення «Слова о полку Ігоревім».

Галицько-Волинська держава. Монгольська навала.

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави
1223 р. – битва на р. Калка;
1238 р. – 1264рр. – правління Данила Романовича;
1240 р. – захоплення Києва монголами;

Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV –першій половині ХVІ ст.)

1362 р. – битва на р.Сині Води;
1385 р. – укладення Кревської унії;
40-і роки ХV століття – утворення Кримського ханства;
1478 р. – визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії
1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.
1514 р. – битва під Оршею

Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина ХVІ ст.)

1556 – 1561 р. – створення Пересопницького Євангелія;
1556 р. – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Січі;
1569 р. – Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої;
1596 р. – Берестейська церковна унія. Утворення греко- католицької церкви.

Українські землі у складі Речі

1618 р. – похід козаків під проводом гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного на Москву;

Посполитої (перша половина ХVІІ ст.)

1621 р. – Хотинська битва;
1625 р. – Куруківська угода;
1632 р. – «Пункти для заспокоєння руського народу», утворення Києво- Могилянської колегії;
1637 – 1638 рр. – повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні;

Національно- визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького середини ХVІІ ст.

1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;
1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;
1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;
1652 р. – Батозька битва;
1653 р. – Жванецька облога;
1654 р. – Переяславська рада, українсько-московський договір («Березневі статті»);
1656 р. – московсько-польське Віленське перемир’я

Українські землі наприкінці 50-х—у 80-ті рр. XVII ст.

1658 р. – Гадяцький договір;
1659 р. – Конотопська битва;
1667 р. – Андрусівське перемир’я;
1669 р. – Корсунська угода, визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії;
1681 р. – Бахчисарайський мирний договір;
1686 р. – «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою.

Українські землі наприкінці ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

1708 р. – українсько-шведський союз, зруйнування Батурина
1709 рр. – зруйнування російськими військами Чортомлицької Січі; Полтавська битва;
1710 р. – Конституція Пилипа Орлика;
1713 р. – ліквідація козацтва на Правобережній Україні;
1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі.

Українські землі в другій половині XVIII ст.

1764 р. – остаточна ліквідація гетьманства;
1768 р. – Коліївщина;
1775 р. – остаточна ліквідація Запорозької Січі;
1780-1782 рр. – ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії;
1783 р. – закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського;
1828 р. – ліквідація Задунайської Січі;
грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку;
1830-1831 рр. – Польське визвольне повстання;
1840 р. – перше видання «Кобзаря» Т.Шевченка;
1846 -1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства.
  1816 рр. – створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків;

Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

1833 – 1837 рр. – діяльність «Руської трійці»;
1848 р. – скасування панщини в Галичині; видання першої україномовної газети «Зоря Галицька»

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

1805 р. – відкриття університету в Харкові;
1834 р. – відкриття університету в Києві;
1839 р. – ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі.

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

19 лютого 1861 р. – царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії;
1863 р. – Валуєвський циркуляр;
1863-1864 рр. – польське національно-визвольне повстання;
1876 р. – Емський указ.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро- Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст.

1868 р. – створення у Львові товариства «Просвіта»;
1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. – Наукового товариства ім. Т. Шевченка);
1890 р. – створення Русько-української радикальної партії.
1899 р. – створення Української Національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії.

Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

1865 р. – відкриття Новоросійського університету;
1875 р. – відкриття Чернівецького університету.

Наддніпрянська Україна в 1900- 1914 рр.

1900 р. – утворення Революційної української партії (РУП), першої політичної партії Наддніпрянської України;
1908 р. – створення Товариства українських поступовців (ТУП);
1911-1913 рр. – «справа Бейліса»

Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії у 1900- 1914 рр.

1900 р. – обрання А.Шептицького митрополитом греко- католицької церкви;
1907 р. – впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків.

Україна в Першій світовій війні

серпень 1914 р. – утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України.
1914 р. – Галицька битва;
1915 р. – утворення Загальної української ради;
1916 р. – Брусиловський прорив.

Українська революція

Березень 1917 р. – утворення Української Центральної Ради;
Квітень 1917 р. – Всеукраїнський Національний конгрес;
Червень 1917 р. – Перший Універсал Центральної Ради;
Липень 1917 р. – Другий Універсал Центральної Ради;
Листопад 1917 р. – Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР;
22 (9) січня 1918 р. – Четвертий Універсал Центральної Ради, проголошення незалежності УНР;
  Січень 1918 р. – бій під Крутами.

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

Основні дати з історії України для ЗНО

січень (лютий) 1918 р. – Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу;
29 квітня 1918 р. – державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського;
1 листопада 1918 р. – «Листопадовий зрив» у Львові;
1 листопада 1918 р. – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки;
Листопад 1918 р. – заснування Української академії наук;
1 листопада 1918 р. – утворення Директорії;
22 січня 1919 р. – проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР;
Грудень 1919 травень 1920 – перший «Зимовий похід» військ УНР;
Квітень 1920 р. – Варшавська Угода;
Березень 1921 р. – Ризький мир;
Листопад 1921 р. – Другий «Зимовий похід» армії УНР.

Українська СРР в умовах нової економічної політики

1921 – 1923 рр. – голод в Україні;
1921 р. – утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);
1922 р. – входження УСРР до складу СРСР;
1923 р. – початок політики «українізації»;
1925 р. – проголошення курсу на індустріалізацію.

Утвердження тоталітарного режиму в 1929-1939 рр.

Основні дати з історії України для ЗНО

1928/1929-1932 рр. – перша п’ятирічка;
1928 р. – судовий процес у «Шахтинській справі»;
1929 р. – початок насильницької колективізації;
1930 р. – судовий процес у справі «Спілки визволення України»;
1932 – 1933 рр. – Голодомор в Україні;
1934 р. – перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва;
1937 р. – ухвалення Конституції УРСР;
1937-198 рр. – «Великий терор»

Західна Україна в 1921-1939 рр.

1920 р. – підписання Бессарабського протоколу, визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії;
1923 р. – визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі; саморозпуск уряду ЗУНР;
1925 р. – утворення Українського національно- демократичного об’єднання (УНДО);
1929 р. – утворення ОУН;
1930 р. – проведення польською владою акції «пацифікації»;
1938 р. – надання автономії Підкарпатській Русі у складі Чехо- Словаччини;
15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України.

Україна під час Другої світової війни

23 серпня 1939 р. – радянсько-німецький пакт про ненапад («пакт Молотова-Ріббентропа»);
1 вересня 1939 р. – початок Другої світової війни;
  17 вересня 1939 р. – вторгнення Червоної армії на територію Західної України;
червень 1940 р. – вторгнення Червоної армії на територію Бессарабії та Північної Буковини;
22 червня 1941 р. – напад Німеччини на СРСР;
30 червня 1941 р. – проголошення Акта відновлення Української Держави;
14 жовтня 1942 р. – створення Української повстанської армії (УПА)
грудень 1942 р. – початок вигнання нацистських загарбників з України;
6 листопада 1943 р. – визволення Києва від нацистських окупантів;
січень – лютий 1944 р. – Корсунь-Шевченківська наступальна операція;
28 жовтня 1944 р. – завершення вигнання нацистських окупантів зі всієї території України;
9 травня 1945 р. – День Перемоги над нацистською Німеччиною;
2 вересня 1945 р. – завершення Другої світової війни.

Україна у перші повоєнні роки (1945 — на початку 50-х років) Основні дати з історії України для ЗНО

1945 р. – входження Закарпаття до складу УРСР;
квітень 1945 р. – Україна стає співзасновницею ООН;
березень 1946 р. – «саморозпуск» Української греко- католицької церкви (УГКЦ);
1946-1947 рр. – голод в Україні;
квітень- липень 1947 р. – проведення польською владою операції «Вісла».

Україна в умовах десталінізації

1953-1954 рр. – повстання політичних в’язнів в сталінських концтаборах. Ліквідація ГУЛАГу;
лютий 1954 р. – входження Кримської області до складу УРСР;
1956 р. – ХХ з’їзд КПРС; засудження культу особи;
1957 р. – запуск першого штучного супутника Землі, початок «космічної ери»;
1959 р. – утворення Української робітничо-селянської спілки;
1961 р. – перший політ людини в Космос (Юрій Гагарін).

Україна у період загострення кризи радянської системи

1965 р. – реформи в сільському господарстві та промисловості («косигінська реформа»); перша хвиля арештів дисидентів;
1972 р. – зміна політичного керівництва УРСР. В. Щербицький; масові арешти дисидентів;
1976 р. – утворення Української Гельсінської групи.

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

квітень 1985 р. – початок «перебудови»;
26 квітня 1986 р. – вибух на Чорнобильської АЕС;
вересень 1989 р. – виникнення Народний рух України за перебудову;
березень 1990 р. – перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР;
16 липня 1990 р. – прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України;

 Україна в

умовах незалежності. 

Основні дати з історії України для ЗНО

Жовтень 1990 р. – «Революція на граніті»;
24 серпня 1991 р. – прийняття Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України;
1 грудня 1991 р. – всеукраїнський референдум і вибори Президента України. Обрання Президентом України Л.Кравчука
6 грудня 1991 р. – заснування Збройних сил України;
липень 1994 р. – обрання Л. Кучми Президентом України;
1995 р. – обрання України членом Ради Європи (РЄ);28 червня 1996 р. – ухвалення Конституції України;
вересень 1996 р. – запровадження національної грошової одиниці – гривні;
жовтень- грудень 2004 р. – «Помаранчева революція», обрання Президентом України В. Ющенка;
2008 р. – вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ);
січень 2010 р. – обрання В.Януковича Президентом України;
листопад 2013 – лютий 2014 рр. – «Революція гідності»; повалення режиму В.Януковича;
червень 2014 р. – обрання П.Порошенка Президентом України;
2014 р. – підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС)
вересень 2014 р., лютий 2015 р. – Мінські угоди.

Основні дати з історії України для ЗНО
Джерело: ЗНО клуб

Добавить комментарий