НЕП тести

НЕП тести

НЕП тести. Впровадження НЕПу в Україні та радянської укранізації в УСРР.

 НЕП тести

Початковий рівень

 1. Як називають орендарів, комісіонерів, маклері, торговців-оптовиків, промисловців:

А) вебмани
Б) бетмани
В) непмани
Г) кетмани

 1. Коли була запроваджена нова економічна політика:

А) 1920р.
Б) 1921р.
В) 1919р.
Г) 1922р.

 1. Коли було прийнято постанову «Про заміну розкладки натуральним податком»?

А) 15 січня 1921 Х з’їздом РКП(б)
Б) 15 лютого 1921 Х з’їздом РКП(б)
В) 15 квітня 1921 Х з’їздом РКП(б)
Г) 15 березня 1921 з’їздом РКП(б)

 1. В жовтні 1922 р. були випущені забезпечені золотом банківські білети:

А) златники
Б) червінці
В) рублі
Г) гривні

 1. Політика коренізації затверджена на:

А) ХІІ  з’їзді РКП(б) у квітні  1923 року
Б) Х з’їзді РКП(б) у березні 1921 року
В) ХІ з’їзді РКП(б)  березень-квітень 1922 року
Г) ХІІ з’їзді РКП(б) у травні 1924 року

 

 1. Суть політики українізації полягала:

А) насадження російської мови в Україні;
Б) насадження української мови національним меншинам;
В) запровадження української мови в школах і закладах культури;
Г) русифікація національних меншин;

 

Середній рівень

 1. Виберіть характерні ознаки нової економічної політики:

А) націоналізація всіх підприємств;
Б) денаціоналізація частини підприємств, передача в оренду дрібних і середніх підприємств;
В) продподаток;
Г) продовольча розкладка;
Д) загальна трудова повинність;
Ж) легалізація торгівлі;
З) мілітаризація праці.

 1. Виберіть госпрозрахункові трести, які були організовані в період НЕПу?\

А) «Продвугілля»
Б) «Донвугілля»
В) «Продамет»
Г) «Південносталь»
Д) «Коксобензол»
Ж) «Союз рейкових фабрикантів»
З) «Продаруд» 

 Достатній рівень. НЕП тести

 1. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Випущені червінці.
Б) Запровадження НЕПу.
В) Впровадження укранізації.
Г) Призначення М.Скрипника на посаду народного комісара освіти.
Д) Запровадження плану  ГОЕЛРО.

 Встановіть відповідність між історичними постатями та посадами, які вони очолювали:

1) Володимир Затонський   А) народний комісар освіти УСРР (1927-1937 рр.);
2) Лазар Каганович   Б) нарком освіти УСРР в 1922-1923 рр.;
3) Мирон Владимиров   В) генеральний секретар ЦККП(б)У (1925-1928 рр.)
4) Микола Скрипник   Г) нарком внутрішніх справ;
    Д) нарком продовольства УРСС.

Відповіді:

 1. В
 2. Б
 3. Г
 4. Б
 5. А
 6. В
 7. Б, В,Ж
 8. Б, Г, Д
 9. 1Д, 2Б, 3А, 4В, 5Г
 10. 1Б, 2В, 3Д, 4А

Добавить комментарий