Нація

Нація

Нація. Тести. Становлення та консолідації української нації
Нація
 Початковий рівень

  1. Позначте варіант, у якому названо характер українського національного руху на початку ХХ ст.:

А) Політичний
Б) Культурно-просвітницький
В) Релігійно-просвітницький
Г) Революційний

  1. Позначте рік утворення Товариства українських поступовців (ТУП):

А) 1905 р.
Б) 1908 р.
В) 1909 р.
Г) 1910 р.

  1. Позначте прізвище голови ТУП:

А) В.Винниченко
Б) С.Єфремов
В) М.Грушевський
Г) С.Петлюра

  1. Викресліть зайве:

А) РУП
Б) УДП
В) УРП
Г) РСДРП
Д) УСДРП

  1. Вкажіть ім’я політичного діяча, який виступав за відродження української національної еліти:

А) В.Винниченко
Б) М.Міхновський
В) В.Липинський
Г) С.Єфремов

  1. Упізнайте історичну особу за описом: «Політичний діяч, публіцист, літературний критик. Один із засновників (разом з Є.Чикаленком та Б.Грінченком) УРП. Відстоював ідею політичної автономії»:

А) С.Єфремов
Б) М.Міхновський
В) В.Винниченко
Г) С.Петлюра

Нація

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Дискримінація – _________________________________________________
Радикалізм – ____________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Патріотизм – ____________________________________________________
Партія – ________________________________________________________

Нація

 Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та партіями, до яких вони належали:
А) М.Грушевський 1) УДП
Б) Ю.Бачинський 2) ТУП
В) І.Франко 3) РУРП
Г) М.Міхновський 4) НДП
5) НУП

 

  1. Яким методам боротьби за незалежність України віддавав перевагу М.Міхновський? Чому? _______________________________________________

Відповіді:

1.А

2.Б

3.В

4.Г

5.В

6.А

7.

Дискримінація — це нерівноправне ставлення до певних груп людей або однієї людини з огляду на її походження, національність, расу, релігію, стать.

Радикалізм  — духова настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійно прямує до наміченої мети, відкидаючи будь-який компроміс.

8.

Патріотизм — це любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам.

Партія – особлива громадська організація (об’єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.

9.1Б, 3В, 4А, 5Г

10.

«Десять заповідей УНП» на рівні із брошурою «Самостійна Україна» стали найвидатнішим твором і спадком Миколи Міхновського, що без сумніву спричинив потужний вплив на становлення, розвиток та формування українського націоналізму. Розроблені вони були особисто Міхновським у 1903 році як своєрідний партійний «кодекс честі» для членів УНП та бажаючих вступити у партію.

Ось ці заповіді (подано в оригіналі):

1. Одна, єдина, неподільна, від Карпат аж до Кавказу самостійна, вільна, демократична Україна — республіка робочих людей.
2. Усі люди — твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди — се вороги нашого народу, поки вони панують над нами й визискують нас.
3. Україна для українців! Отже, вигонь звідусіль з України чужинців-гнобителів.
4. Усюди й завсігди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів.
5. Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай перевертнів-відступників — і добре буде цілому твоєму народові й тобі.
6. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів.
7. Не зробися ренегатом-відступником.
8. Не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України.
9. Допомагай своєму землякові поперед усіх, держись купи.
10. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами, не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили й відваги, не накладай укупі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш.

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий