Мистецтво. Тести

Мистецтво. Тести. Розвиток мистецтва в 1917-1920 рр. Релігійне життя.

 Мистецтво. Тести

 Мистецтво. Тести

 Мистецтво. Тести. Початковий рівень

  1. Термін “автокефальна” означає:

А) самоврядування певної частини держави;
Б) необмежена самодержавна влада;
В) антидемократична система влади, що поєднується з особистою   диктатурою;
Г) повне самоврядування церкви, її незалежність.

  1. Про кого говориться: “Вони славили комуністичне мистецтво і пропагували міську культуру, руйнували установлені традиції і загальноприйняту мову, вважаючи їх пережитком минулого”:

А) Символісти;
Б) Панфутуристи;
В) Неореалісти;
Г) Конструктивісти.

  1. Хто був головним диригентом Державної української мандрівної капели (скорочено “Думка”) з 1920-1937 рр.:

А) Олександр Кошиць;
Б) Кирило Стеценко;
В) Нестор Городовенко;
Г) Микола Леонтович

  1. Який театр не діяв в Києві в 1920 р.:

А) Державний драматичний;
Б) Державний народний;
В) Молодий;
Г) Театр імені Івана Франка.

  1. В якому році в Києві відкрився театр імені Т.Г.Шевченка:

А) березні 1919 року;
Б) січні 1920 року;
В) лютий 1918 року;
Г) листопад 1917 року.

  1. Хто був першим ректором Української академії мистецтва:

А) Олександр Мурашко;
Б) Михайло Жук;
В) Георгій Нарбут;
Г) Василь Кричевський.

  Мистецтво. Тести. Середній рівень

  1. Встановіть відповідність визначень та термінів:
А) Загальна назва художніх авангардистських досягнень 1910 – початку 1920-х рр., характерна відмова від традиційної граматики, право поета на свою орфографію, словотворчість.

Швидкість. Ритм.

Свої картини присвячували поїзду, автомобілю, літакам…

1. символізм
Б) Один з великих напрямів в мистецтві (в літературі, музиці, живописі), який виник у Франції в 1870-80 рр.

Використовували символіку, таємничість, загадковість, недомовленість.

2. неореалізм
В) Стильова течія в українській літературі початку ХХ століття, яка розвинулась з класичного реалізму. Визначала свій концептуальний принцип між документальною достовірністю, філософсько-аналітичним зображенням  дійсності та ліричної стихії. 3.конструктивізм
Г) Стиль в образотворчому мистецтві, архітектурі, декоративно-прикладному мистецтві. Художники Модерну  прагнули до міцності, ясної конструктивної основи композиції в архітектурі і декоративному мистецтві. 4. футуризм
  1. Встановіть відповідність між авторами української літератури та їх творами:
А) П.Тичина 1. «Удари молота і серця»
Б) В.Сосюра 2. «Сонячні кларнети»
В) В.Еллан-Блакитний 3. «Моя кобза»
Г) Т.Чупринка 4. «Червона зима»
Д) М.Зеров 5. «Рік Вернигори»

Мистецтво. Тести. Достатній рівень

  1. Назвіть твори українського кінематографа, які в червні 1918 року демонструвалися, як благодійницька акція, а виручені кошти призначалися на спорудження пам`ятника учням, які загинули під Крутами:

А) “Радянські ліки”;
Б) “Берестейська мирна конференція”;
В) “Похорон жертв більшовиків”;
Г) “Життя червоних курсантів”;
Д) “Похорон юнаків, замордованих під Крутами’;
Е) “Шевченківське свято.”

  1. Встановіть відповідність між галузями культури та організаціями, які до них відносяться:
А) Література  1. “Просвіти”
Б) Театр 2. “Асоціація панфутуристів”
В) Музика 3. “Український національний театр”
Г) Освіта 4. “Думка”

Відповіді:  

1. Г
2. Б
3. В
4. Г
5. А
6. В
7. А4,Б1, В2, Г3
8. А2, Б4, В1, Г3, Д5
9. Б,В,Г,Е
10. А2, Б3, В4, Г1

Добавить комментарий