Діячі культури. Подвижники та їх внесок у вітчизняну й світову культуру. Тести.

Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

 Тести. Подвижництво творців та діячів культури, їх внесок у вітчизняну й світову культуру

Тести. Подвижництво творців та діячів культури
Початковий рівень

  1. Який термін відповідає визначенню “Масова культурно-просвітницька і літературно-художня організація пролетарської самодіяльності при Наркоматі освіти, яка існувала з 1917-1932 рр.”

А) Колективізм
Б) Пролеткульт
В) Символізм
Г) «Буржуазний індивідуалізм»

  1. Коли відкрився театр імені Тараса Григоровича Шевченка?

А) березень 1919 р.
Б) січень 1920 р.
В) грудень 1921 р.
Г) листопад 1918 р.

  1. Хто був ректором Української академії мистецтв, народився в Галичині, закінчив Академію мистецтв у Кракові, створив школу своїх послідовників?

А) М.Жук
Б) В.Кричевський
В) О.Мурашко
Г) М.Бойчук

  1. Коли була утворена Українська державна академія мистецтв?

А) січень 1918 р.
Б) березень 1917 р.
В) грудень 1917 р.
Г) березень 1918 р.

  1. Хто з державних діячів найбільшу роль відводив національно-культурній політиці в Україні?

А) С.Петлюра
Б) М.Грушевський
В) В.Винниченко
Г) П.Скоропадський

  1. Якого відділу Українська академія наук не мала в листопаді 1918 р.?

А) Філософський
Б) Фізико-математичний
В) Соціально-економічний

Г) Історико-філологічний
 
Середній рівень

  1. Що з переліченого стосується УАН 1918-1920 рр.:

А) Мета діяльності: поглиблення й поширення наукових дисциплін, збагачення на користь народу, сприяння об’єднання та організації наукової праці в Україні, створення нових науково-дослідницьких інститутів
Б) Першим президентом був призначений М. Василенко.
В) Створення УАН М. Грушевським.
Г) 14 листопада 1918 р. було ухвалено закон про заснування УАН, затверджено її статут, штат, склад.
Д) А.Кримський працював на фізико-математичній кафедрі
Е) У складі УАН діяло три відділи: історико-філологічний, фізико-математичний, соціально-економічний.

  1. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Відкрито перший державний український університет у Кам’янці-   Подільському.
Б) Відкрито перший державний український університет у Києві.
В) Засновано першу українську гімназію імені Т. Шевченка.
Г) Затверджено закон про заснування Української академії наук.

Достатній рівень

  1. В які відділи П.Скоропадський призначив дійсних членів УАН:
А). Д.Багалій, А.Крилесокий, Ш.Петров, С.Смаль-Стоцький 1. Фізико-математичний
Б) В.Вернадський, С. Тимошенко, Т.Тутковський 2. Історико-філологічний
В) М. Туган-Барановський, Ф.Тарановський, В.Косинський, О.Левицький 3. Соціально-економічний
4. Філософський
  1. Встановіть відповідність між датами та подіями:
А) Грудень 1917 р. 1. Затверджена українська радянська система освіти.
Б) Липень 1920 р. 2. Прийнято “Положення про єдину школу УСРР”
В) Травень 1919 р. 3. Більшовики в Харкові проголосили Українську Радянську республіку
Г) Березень 1920 р. 4. Наркомос УРСР видав “Декларацію про соціальне виховання дітей.”

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий