Культура 1917-1921 рр.Тести.

Культура. Нові тенденції та чинники розвитку культури 1917-1921 рр.

Культура
Культура україни 1917-1921 рр.

Початковий рівень

 1. Кампанія “ліквідації неписемності” (лікнеп) розгорнулася:

А) весна 1919 р.
Б) осінь 1920 р.
В) весна 1920 р.
Г) осінь 1919 р.

 1. Який документ було затверджено в липні 1919 р. українським Раднарком УСРР:

А) ”Про вступ до вищої школи”
Б) ”Положення про єдину трудову школу”
В) ”Про проведення в життя єдиної трудової школи”
Г) ”Постанова про мобілізацію професорського викладацького складу”

 1. Першим президентом УАН в 1918 р. став:

А) Д.Багалій
Б) С.Єфремов
В) А.Кримський
Г) В.Вернадський

 1. Який термін відповідає визначенню: ”Сукупність створених людством матеріальних і духовних цінностей, яка характеризує певний рівень розвитку суспільства, це…”?

А) освіта
Б) культура
В) наука
Г) мистецтво

 1. Скільки років навчались в єдиній трудовій школі?

А) 10
Б) 8
В) 9
Г) 7

 1. Де готували учнів до навчання у вузах?

А) робітфаки
Б) лікнепи
В) гуртки
Г) хати-читальні

Середній рівень

 1. Які видавництва діяли успішно в період 1917-1920 рр.

А) ”Вік”
Б) ”Глобус”
В) ”Книгар”
Г) ”Час”
Д) ”Правда”
Е) ”Українська школа”

 1. Встановіть відповідність імен видатних українських вчених з галуззю науки, в якій вони працювали:
  А) М.Кащенко 1. історик
  Б) Д.Багалій 2. природознавець
  В) В.Вернадський 3. біолог
  Г) А.Кримський 4. філолог-сходознавець

Достатній рівень

 1. Хто очолив в 1918 році ці навчальні заклади:
А) Український університет в Кам’янці-Подільському 1. Д.Явоницький
Б) Приватний російський університет в Катеринославі 2. М. Кравчук
В) Харківський російськомовний університет 3. І. Огієнко
Г) Державний український університет 4. М. Сумцов

 

 1. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Відкриття Академії наук
Б) Заснування робітничих факультетів (робітфаків)
В) Прийняття “Положення про єдину трудову школу”
Г) Розгорнулася кампанія по ліквідації неписьменності

Добавить комментарий