Культура 1921

Культура 1921

Культура 1921. Культурно-освітнє та церковне життя в УСРР 1921-1928 рр.

 Культура 1921

Початковий рівень

 1. Як називалась політика ВКП(б), здійснювала в 1920-х на поч.. 30-х років комуністами України і урядом УСРР з метою зміцнення радянської влади в Україні засобами поступок національному рухові у вигляді впровадження української мови в школах й інших сферах культурного життя?

А) колективізація
Б) українізація
В) приватизація
Г) націоналізація

 1. Коли Олександр Шумський був народним комісаром освіти в Україні?

А) 1922-1923 рр.
Б) 1927-1933 рр.
В) 1933-1938 рр.
Г) з вересня 1924 р. – лютий 1927 р.

 1. З чим запропонував у 1927р. Х з’їзд КП(б)У проводити рішучу боротьбу?

А) комуністичними ухилами
Б) політичними ухилами
В) національними ухилами
Г) культурними ухилами

 1. Хто заснував Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ)?

А) Василь Липківський
Б) Василь Лімниченко
В) Іван Лятишевський
Г) Андрій Бандера

 1. Коли була ухвалена постанова РНК УРСР про боротьбу з неписемністю?

А) квітень 1923р.
Б) червень 1922р.
В) травень 1921р.
Г) травень 1921р.

 1. Хто заснував Вільну академію пролетарської революції (ВАПЛІТЕ)?

А) М.Хвильовий, М.Зеров;
Б) М.Хвильовий, М.Яновський;
В) М.Яловий, О.Клен;
Г) М.Хвильовий, Л.Курбас;

Середній рівень. Культура 1921

 1. Великим літературним центром в 20-30-ті роки була тодішня столиця УРСР – Харків. Які тут сформувалися спілки селянських письменників?

А) “Плуг”
Б) “Ланка”
В) “Гарт”
Г) “Вільна академія пролетарської літератури”
Д) “Молодняк”
Е) “Авангадр”

 1. Встановіть відповідність між членами ВУАН та їхнім напрямком роботи:
А) В.Вернадський 1. Медицина
Б) М.Грушевський 2. Природознавство
В) А.Кримський 3. Історія
Г) О.Богомолець 4. Хімія
5. Філологія

             Достатній рівень. Культура 1921

 1. Встановіть хронологічну послідовність:

А) Діяльність М.Скрипника на посаді народного комісара освіти

Б) Л.Курбас створив у Харкові “Березіль”

В) Заснований у Харкові театрт опери та балету

Г) Створена у Харкові під керівництвом С.Пилипенка літературна організація “Плуг”

Д) Заснування товариства “Геть неписемність”

 1. Складіть таблицю «Культура України в роки НЕПУ» за схемою:
Галузь культури особливості розвитку досягнення

 

1. Освіта    
2. Наука    
3. Література    
4. Образотворче мистецтво    
5. Театр і музика    
6. Кінематограф  

Відповіді:

 1. Б
 2. Г
 3. В
 4. А
 5. В
 6. Б
 7. А,В,Г,Д,Е
 8. 1Б, 2В, 3Д, 4А
 9. Б, Г, Д, В, А

Добавить комментарий