Колективізація

Колективізація

Колективізація

Колективізація

Початковий рівень
1. Який термін відповідає визначенню:
“Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів та потенціалу для модернізації всього господарства.”
А) Автономізація
Б) Культурна революція
В) Індустріалізація
Г) Колективізація

2. Якої форми колгоспу не існувало в кінці 20-х років ХХ століття?
А) ТСОЗИ
Б) Артілі
В) Фермерські господарства
Г) Комуни

3. В якому році були запроваджені внутрішні паспорти?
А) січень 1931 р.
Б) грудень 1932 р.
В) лютий 1930 р.
Г) березень 1933 р.

4. Який з’їзд ВКП(б) передбачав повільний, поступовий, добровільний процес кооперації?
А) січень-лютий 1934 р. на XVII з’їзді ВКП(б)
Б) червень-липень 1930 р. на XVI з’їзді ВКП(б)
В) грудень 1925 р. на XIV з’їзді ВКП(б)
Г) грудень 1927 р. на XV з’їзді ВКП(б)

5. В якій статті Сталін 2 березня 1930 р. у “Правді” звинувачував місцеву владу у “Перегинах” процесу колективізації?
А) “Запаморочення від успіхів”
Б) “Запаморочення від удачі”
В) “Запаморочення від досягнень”
Г) “Запаморочення від здобутків”

6. На території якого округу в 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція (МТС):
А) Харківського
Б) Одеського
В) Запорізького
Г) Київського

Середній рівень. Колективізація

7. Які ознаки характеризують колективізацію?
А) будівництво заводів, фабрик, залізниць;
Б) створення колективного господарства;
В) перевага у виробництві товарі групи А;
Г) створення централізованого фонду для потреб колгоспу;
Д) “закон про п’ять колосків”;
Е) експропріація селянських господарств.

8. Встановіть відповідність між заходами та їх змістом
А) “ножиці цін” 1. Примушення селян здавати хліб за невигідними для них цінами під загрозою аж до конфіскації майна.
Б) “надзвичайні заходи проти куркуля” 2. Встановлення завищених цін на промислові товари і відповідно зниження на сільськогосподарську
В) “куркульський саботаж” 3. Маневр сталінського керівництва, коли був дозволений вихід із колгоспів з метою заспокоєння селян.
Г) “запаморочення від успіхів” 4. Конфіскація усіх запасів продовольства
5. Масові каральні заходи, покарання, вжиті державними органами

Достатній рівень
9. Встановіть у хронологічній послідовності:
А) директивний лист ЦКВК (б) “Про колективізацію”;
Б) створення першої машинно-тракторної станції (МТС) в Україні;
В) стаття Й.Сталіна “Запаморочення від успіху”;
Г) взято курс на кооперування села.

10. Виберіть правильне твердження:
А) “В наслідок колективізації було одержано кошти для індустріалізації”
Б) “Перша МТС була створена в Київській губернії”
В) “Завершити остаточну колективізацію планувалось на 1930 рік”
Г) “Незаможних, які не погоджувались йти в колгосп, оголошували “підкуркульниками” й теж репресували
Д) “Гасло суцільної колективізації офіційно проголосив листопадовий 1929р. пленум ЦК ВКП (б)”
Е) “30 січня 1930р. – Постанова політбюро ЦК ВКП (б), яка поділяла куркулів на 3 категорії, кожній з них призначалася певна міра покарання”

Відповіді:

  1. Г
  2. В
  3. Б
  4. Г
  5. А
  6. Б
  7. Б, Г, Д, Е
  8. А2, Б1, В4, Г3
  9. Г, Б, В, А
  10. А, Г, Д, Е

Добавить комментарий