Індустріалізація – тести

Індустріалізація. Форсована індустріалізація радянської України.

Індустріалізація.

Індустріалізація в україні

Початковий рівень
1. Який термін відповідає визначенню: «Комплекс заходів вжитих ВКП(б) у 1920 – 1930х рр., що мав на меті модернізацію промисловості: будівництво заводів, фабрик, залізниць та інших індустріальних об’єктів»
А) колективізація 
Б) соціалістична індустріалізація

В) культурна революція
Г) націоналізація
2. Коли і де було взято курс на індустріалізацію?
А) квітень 1923 р. на ХІІ з`їзді РКП(б)
Б) травень 1924р. на ХVII з`їзді РКП(б)
В) грудні 1925 р. на XIV з`їзді ВКП (б)
Г) грудень 1927р. на XV ВКП (б)

3. В “правому ухилі” на квітневому (1929 р.) об`єднаному пленумі ЦК і ЦК ВКП(б) були звинувачені:
А) М.Бухарін, О.Риков, М.Томський;
Б) Л.Каменєв, Г.Зінов`єв, Л.Троцький;
В) О.Риков, Л.Троцький, Л.Каменєв;
Г) М.Бухарін, Г.Зінов`єв, М.Томський.

4. Назвіть роки першої п`ятирічки схвалені на ХV з`їзді ВКП(б):
А) 1923-1928 рр. 
Б) 1928-1932 рр.
В) 1933-1938 рр.
Г) 1938-1942 рр.

5. В якому році була сфабрикована “Шахтинська справа” над спеціалістами вугільної промисловості Донбасу?
А) 1929 р. 
Б) 1928 р.
В) 1930 р.
Г) 1927 р.

6. Хто встановив перший рекорд в ніч на 31 серпня 1935р.?
А) М.Демченко 
Б) П.Кривоніс
В) М.Ізотов
Г) О.Стаханов

Середній рівень
7. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильні:
А) Індустріалізація в СРСР (УРСР) розпочалася з легкої промисловості
Б) Роки другої п`ятирічки припадають на 1928-1933 рр.
В) РНГ в січні 1932 р. була перетворена на Народний комісаріат важкої промисловості
Г) “Куркулями” називали незаможних селян.
Д) М.Бухаріна, О.Рикова, М.Томського на квітневому 1929 р. пленумі ЦK ВКП(б) звинуватили в “правому ухилі”.
Е) Першими заводами – гігантами років першої п`ятирічки були “Запоріжсталь”; “Азовсталь”, ‘Криворіжсталь”.

8. Розташуйте в хронологічній послідовності:
А) взято курс на форсованого індустріалізацію;
Б) відкритий суд над “шахтинцями”;
В) став до ладу тракторний завод у Харкові;
Г) взято курс на коренізацію.

Достатній рівень.Індустріалізація в Україні

9. Встановіть відповідність між учасниками соціалістичного змагання та їх досягненнями:

А) У ніч на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти “Центральна – Ірмено” в Кадіївці в 14,5 рази перевищив норму видобутку.  1. Петро Кривоніс
Б) Організатор і бригадир першої жіночої тракторної бригади 2. Микола Ізотов
В) Організував на шахті ділянку-школу підвищення кваліфікації молодих вибійників, шляхом інструктажу на робочому місці. 3. Олексій Стаханов
Г) Здійснював ризиковані експерименти, підвищував тиск пари у паровозі до 14 атмосфер, при допусках 12 атмосфер. Виступав за максимальне використання можливостей паровоза 4. Паша Ангеліна
Д) Виростила 500 ц цукрового буряку з 1 га , започаткувала рух п`ятисотенниць 5. Марія Демченко

10. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками:

А) Олександр Шумський 1. Був одним і найближчих прибічників Сталіна. 1925-1928 рр. генеральний секретар ЦК КП(б)У. Запеклий противник українізації.
Б) Лазар Каганович 2. У 1928-1938 генеральний1934р. – перший)секретар ЦК КП(б)У. Вимагав повного виконання завищених планів хлібоздачі в Україні.
В) Христян Раковський 3. З вересня 1924 р. по лютий 1927 р. був наркомом освіти СРСР, активно проводив політику українізації.
Г) Станіслав Косіор 4. Із січня 1919 р. по липень1923 р. (з перервами) очолював уряд радянської України. З 1929 р. був визнаний лідер “лівої опозиції.”
5. Голова Ради народних комісарів УРСР від 1923 до 1934 рр.

Відповіді:

  1. Б
  2. В
  3. А
  4. Б
  5. Б
  6. Г
  7. В,Д,Е
  8. Г,Б, А,В
  9. А3, Б4, В2, Г1, Д5
  10. А3, Б1, В4, Г2

Добавить комментарий