ХХ ст.

ХХ ст.

ХХ ст. Тести. Україна на початку ХХ століття

ХХ ст. Тести. Україна на початку ХХ століття

Початковий рівень

  1. Позначте дату промислового піднесення в Україні:

А) 1900-1903 рр.
Б) 1904-1908 рр.
В) 1906-1911 рр.
Г) 1909-1913 рр.

  1. Позначте варіант, у якому названо характер українського національного руху на початку ХХ ст.:

А) Політичний
Б) Культурно-просвітницький
В) Релігійно-просвітницький
Г) Революційний

  1. Позначте варіант, у якому названо подію революції 1905-1907 рр., описану М.Коцюбинським у повісті “Fata morqana”:

А) Виступ саперів на чолі з Б. Жаданівським у Києві;
Б) Сорочинська трагедія;
В) Вихвостовська трагедія;
Г) грудневе збройне повстання 1905 р. у Катеринославі.

  1. Позначте варіант, у якому не названо завдання революції 1905-1907 рр.:

А) Повалення самодержавства, встановлення демократичної республіки, ліквідація національного гніту;
Б) Здобуття Україною самостійності у внутрішньому і зовнішньому політичному житті;
В) Ліквідація поміщицького землеволодіння, перерозподіл земель;
Г) Встановлення 8-годинного робочого дня, поліпшення умов праці життя робітників.

  1. Позначте прізвище діяча – відомого філолога:

А) А.Кримський
Б) Д.Заболотний
В) Л.Лутугін
Г) В.Вернадський

  1. Позначте прізвище українського вченого-історика, який працював на початку ХХ ст.:

А) Л.Мацієвич
Б) П.Нестеров
В) О.Єфименко
Г) С.Реформаторський

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Етнічні землі – __________________________________________________
Аграрне суспільство – ____________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Революція – ____________________________________________________
Самодержавна монархія – _________________________________________

Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між прізвищами діячів культури та галуззю їхньої діяльності:

А) П.Нестеров                                 1) Археологія
Б) І.Сікорський                              2) Авіація
В) В.Хвойка                                     3) Мовознавство
Г) Б.Грінченко                               4) Конструктор гелікоптерів
5) Медицина

  1. Встановіть хронологічну послідовність історичних подій:

А) Заснування першого в Україні стаціонарного театру в Києві
Б) Відкриття в Одесі першого аероклубу
В) Перше видання М.Грушевського  “Ілюстрованої історії  України”
Г) Розпочав роботу театр мініатюр в Києві

Відповіді:

1.Г

2.А

3.В

4.А

5.А

6.В

7.

Етнічна територія (етнічні землі, етнографічна територія) — частина Землі, що характеризується певною однорідністю етнічного складу постійних її мешканців, і відрізняється цим від суміжних ділянок земної поверхні. Етнічна територія змінюється в часі та просторі.

Аграрне суспільство — поняття, що характеризує доіндустріальну стадію розвитку суспільства від виникнення продуктивного господарства до промислового перевороту, промислової революції.

8.

Революція (від лат. revolutio — переворот, змінення, кардинальна зміна) — швидка радикальна зміна всієї самостійної органічної або неорганічної системи.

Самодержавна монархія – це форма правління, при якій вся повнота влади зосереджена в одних руках, влада передається у спадок (від батька до сина).

9.1В, 2А, 3Г, 4Б

10.1А, 2Б, 3В, 4Г

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий