Голодомор – тести

Голодомор – тести

Голодомор 1932-1933 років в Україні

Голодомор

Початковий рівень

1.Який термін відповідає визначенню: «Дії, які здійснюються з наміром знищити повністю чи частково, будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу, шляхом ціле направленого створення життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове фізичне знищення цієї групи»?
А) антисемітизм.
Б) геноцид.
В) шовінізм.
Г) дискримінація.

 1. Коли був прийнятий “Закон про п’ять колосків”?

А) 8 вересня 1931 року.
Б) 10 липня 1932 року.
В) 18 вересня 1933 року.
Г) 7 серпня 1932 року.

 1. Про які події в Україні говорять слова: “Коли вмирає одна людина – з нею відходить цілий світ, коли ж вмирали в муках мільйони від голодомору – з ними відходили цілі галактики. Якщо ми забудемо по кому б’є цей дзвін пам’яті – подзвін буде за нами”?

А) наслідки колективізації – голодомор 1932 – 1933 років.
Б) наслідки індустріалізації.
В) наслідки українізації.
Г) наслідки культурної революції.

 1. Яка кількість жертв голодомору 1932 – 1933 років?

А) 1 млн. осіб.
Б) 3 – 8 млн. осіб.
В) не було жертв.
Г) 2 млн. осіб.

 1. Хто з державних діячів для України визначив значно завищений план хлібозаготівель в розмірі 356 млн. пудів?

А) Лазар Каганович.
Б) Станіслав Косіор.
В) В’ячеслав Молотов.
Г) Християн Раковський.

 1. Назвіть рік суцільної колективізації.

А) 1931 рік
Б) 1930 рік.
В) 1928 рік.
Г) 1929 рік.

Середній рівень. Голодомор

 1. Назвіть причини голодомору (запитання з декількома відповідями).

А) національно – політичні фактори. Сталін і його оточення асоціювали українських селян з українськими націоналістами і тому їх вирішили винищити при допомозі штучного голоду;
Б) здобуття техніко – економічної незалежності СРСР;
В) повернення до старої «політики воєнного комунізму» (терор, тощо), яка була посилена засухою і боротьбою з куркулями;
Г) крах економічної системи сталінізму і повна неспроможність та небажання всього тоталітарного ладу захистити свій народ;
Д) зміцнення оборонного потенціалу країни;
Е) бажання московського уряду будь-якою ціною виконати укладені СРСР експортні контракти на продаж зерна;
Є) підвищення технічної бази сільського господарства.

 1. Встановіть в хронологічній послідовності.

А) запровадження політичних відділів, МТС, радгоспів;
Б) прийнято “Закон про п’ять колосків”;
В) випуск заводом “Комунар” в Запоріжжі першого радянського комбайна;
Г) організація першої в СРСР машино – тракторної станції.

Достатній рівень. Голодомор

 1. Визначте хибні твердження:

А) Молотовська комісія викачала з села весь хліб у рахунок хлібозаготівель, але не виконала плану.
Б) За роки суцільної колективізації в Україні було експропрійовано близько 50 тис. селянських господарств.
В) За розпорядженням Качановича в Україні запроваджено систему «зелених дощок».
Г) Конфіскація продовольства подавалася як кара за «куркульський» саботаж.
Д) Сталін запровадив з грудня 1932 року внутрішні паспорти для населення міст і новобудов.
Е) Новорічна телеграма (від 1 січня 1933 року) Сталіна українському селянству з бажанням здоров’я.

 1. Знайдіть відповідність між подією, що записана у першій колонці та датою у другій.
А) хлібозаготівельна криза.  1. 1929 р.
Б) перехід до суцільної колективізації. 2. 1930 р.
В) вихід статті Сталіна «Запаморочення від успіхів». 3. 1932-1933 рр.
Г) голодомор. 4.1927- 1928 рр.

Відповіді: 

 1. А
 2. Г
 3. А
 4. Б
 5. В
 6. Г
 7. А, В, Г, Е
 8. Г, В, Б, А
 9. Б, В, Е
 10. А4, Б1, В2, Г3

 

Добавить комментарий