Галичина. Тести

Галичина. Тести

Галичина. Тести. Правовий статус Східної Галичини та північно-східних земель у складі Польщі.

Галичина. Тести

Початковий рівень

 1. Який термін відповідає визначенню: “Офіційна назва масових репресій польської влади щодо українського населення Галичини; придушення революційного, національно-визвольного рухів засобами каральних акцій”

А) Колонізація
Б) Пацифікація
В) Коренізація
Г) Асиміляція

 1. Коли була створення ОУН?

А) 1928 р.
Б) 1930 р.
В) 1929 р.
Г) 1931 р.

 1. Хто був засновником інтегрального націоналізму?

А) Д.Донцов
Б) Д.Левицький
В) С.Бандера
Г) Є.Коновалець

 1. Як називали людей, які планомірно заселяли “східні креси” Польщі?

А) емігранти
Б) завойовники
В) асимілятори
Г) осадники

 1. Хто здійснив у Польщі переворот в травні 1926 р., внаслідок якого був встановлений режим “санації”?

А) З.Мощіцький
Б) Б.Перацький
В) Ю.Пілсудський
Г) Є.Морочевський

 1. Громадсько-політичний діяч, просвітник, митрополит Українсько-грекокатолицької церкви, послідовний борець за ідею незалежності України:

А) Андрій Шептицький
Б) Діонісій Жабокрицький
В) Інокентій Винницький
Г) Йосиф Шумлянський

Середній рівень. Галичина. Тести

 1. Виберіть основні ідеї інтегрального націоналізму:

А) Визволення України та створення української самостійної держави.
Б) Воля до життя, до влади, рішучість у боротьбі за здійснення проголошеної мети.
В) Чітко вказана мета майбутнього.
Г) Національна ідея вища за загальнолюдські цінності.
Д) Орієнтація на Москву.
Е) Здійснення революції.

 1. Встановіть у хронологічній послідовності:

А) Проведення польським урядом політики пацифікації.
Б) Створення Організації українських націоналістів.
В) Заснування Українського національно-демократичного об’єднання.
Г) Ліське селянське повстання

Достатній рівень. Галичина. Тести

 1. Встановіть відповідність між партіями Східної Галичини та їх лідерами:
А) Комуністична партія Західної України (КПЗУ) 1) Є.Коновалець
Б) Українська військова організація (УВО) 2) Д.Левицький і В.Мудрий
В) Українське національно-демократичне об’єднання  (УНДО) 3) Л.Бачинський і М.Стахів
Г) Українська соціал-радикальна партія (УСРП) 4) С.Бендера, Є.Коновалець
Д) Організація українських націоналістів 5) А.Бараль, М.Заячківський, Й.Крілик
 1. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть серед них правильні:

А) Засновником інтегрального націоналізму був В.Мудрий
Б) ОУН– організація Східної  Галичини, яка заснована в 1935 році
В) Пацифікація – офіційна назва репресій щодо населення Західної України, проведених урядом Польщі восени 1930 р.
Г) Свідома українська інтелігенція заснувала у Львові таємний Український університет (1921-1925 рр.)
Д) Інтенсивний розвиток економіки, який характеризується збільшенням кількості продукції, за рахунок збільшення витрат людської праці.
Е) Кульмінацією селянського руху стало Ліське повстання у червні – липні 1932 р.

Відповіді:

 1. Б
 2. В
 3. А
 4. Г
 5. В
 6. А
 7. А, Б, Г
 8. В, Б, А, Г
 9. А5, Б1, В2, Г3, Д4
 10. В, Г, Е

Добавить комментарий