Домашні завдання 9-Б клас

Домашні завдання 9-Б клас

Домашні завдання 9-Б клас з історії України, всесвітньої історії та правознавства.

Історія України

ДатаДомашнє завдання
19.10.2017Взяти історію України
30,10,2017§ 2

Всесвітня історія

ДатаДомашнє завдання
04,09,2017§ 1 + выучить конспект
06.09.2017§ 2-3
13,09,2017§ 1-6 тематическая
25.09.2017§ 9
29.09.2017§ 10
02,10,2017§ 13-14
09.10.2017§ 18-19

Правознавство

ДатаДомашнє завдання
14.09.2017§ 1-2

Домашні завдання 9-Б клас

Загальна характеристика 

Сучасна Україна є молодою демократичною державою. Вона зазнала тяжких деформацій за доби тоталітарного режиму. Це робить вкрай актуальним розвиток її мешканців як свідомих громадян, представників української нації та як особистостей.  Особлива роль у цьому належить історичній освіті.  Обираючи спосіб увічнити минуле, нація водночас обирає своє майбутнє. тому саме вона виконує місію консолідації української політичної нації, стає важливим фактором стабільності й злагоди в державі, готує учня до життя у відкритому світі, зорієнтованому на ліберальні й демократичні цінності, а водночас прищеплює йому патріотичне пошанування власної самобутності.

Завдання історичної освіти, яка за своєю сутністю є процесом становлення історичної свідомості учня, полягають у формуванні на основі отриманої інформації умінь:

 аналізувати найважливіші історичні явища й розрізняти спільне та відмінне в історичному розвитку різних епох і суспільств;

 самостійно пояснювати причини історичного явища й аналізувати його наслідки;

 бачити історичні процеси під різними кутами зору, усвідомлюючи, що історія – це відкритий процес;

 розуміти різницю між історичною подією та її інтерпретацією, усвідомлювати причини існування різних інтерпретацій одного й того самого явища та вміти критично зіставляти й оцінювати такі інтерпретації;

 відстоювати, спираючись на історичні приклади власну патріотичну, громадянську й морально-етичну позицію.

Домашня робота або домашнє завдання – 

(англ. Homework, Assignment) — завдання, що задається учителем (викладачем) учневі (студентові) для самостійного виконання після уроків. Домашнє завдання покликане закріпити знання вивченого на уроці матеріалу, засвоєння якого носить концентрований характер.

До дидактичних прийомів, що підвищують ефективність домашньої роботи і сприяють поглибленню та зміцненню знань учнів, відносяться наступні:

  • в процесі навчальної роботи над новим матеріалом звертати увагу учнів на ті питання, які служитимуть передумовою для успішного виконання домашнього завдання.
  • не зводити домашнє завдання винятково до репродуктивної (відтворюючої) діяльності, а включати в нього питання і положення, що вимагають роздумів і творчих зусиль.
  • за можливості диференціювати домашнє завдання, давати додаткові завдання або підвищеної складності для тих, хто виявляє здібності та прагнення до поглибленого вивчення предмета.
  • давати рекомендації з раціонального підходу до виконання домашньої роботи;
  • привчати учнів до активного відтворення матеріалу, що вивчається, і самоконтролю за якістю його засвоєння.

Більше інформації з історії України ТУТ