Домашні завдання 7-Б клас

Домашні завдання 7-Б клас

Домашні завдання 7-Б клас з історії України, всесвітньої історії.

Історія УкраїниДатаДомашнє завдання


Всесвітня історіяДатаДомашнє завдання

Домашні завдання 7-Б клас

Епоха середніх віків для багатьох поколінь людей оповита серпан­ ком загадковості й таїни. Незвідане зачаровує й приваблює, спонукає до роздумів і пошуків. Відомо, що в цей період сформувалася сучасна європейська цивілізація, з’явилися деякі технічні винаходи та наукові відкриття. У середньовічні часи були започатковані основи західноєв­ ропейського демократичного й правового суспільства. Високохудожні зразки тогочасного мистецтва, філософської, політичної та історичної думки й нині живлять світову культуру, духовне життя суспільства. Саме в епоху Середньовіччя була заснована більшість європейських міст. Поглиблений інтерес учених до цієї епохи виник на початку XIX ст. У XX ст. історики почали вивчати насамперед повсякденне життя лю­ дини середньовіччя, її побут і знаряддя праці, одяг, озброєння, харчу­ вання тощо. Тож суперечки між науковцями щодо тих чи інших питань середньовічної історії не вщухають і нині.

Поняття «середньовіччя» з’явилося в ужитку ще в XV ст. в середо­ вищі італійських учених-гуманістів. Відомо, що 1469 р. термін «серед­ ній вік» уперше вжив відомий гуманіст і папський бібліотекар Джованні Андреа (1417-1475). Свою епоху гуманісти сприймали як «новий вік», бо античність вони розгля­ дали як «старий вік». Тому період між цими етапами в історії людства італій­ ські мислителі й назвали середнім віком. Для них середньовіччя було передусім епохою занепаду, духовною пусткою, коли панували суворе варварство й на­ силля, релігійна нетерпимість і похмуре неуцтво, страх і злиденність, криваві вій­ ни й катування, одним словом — «темні віки». Натомість XV ст., тобто «свій час», італійські вчені називали не інакше, як Відродження. В їхній уяві це було ніби  пробудження після тисячолітнього сну з прагненням відродити античну спадщину.

Домашня робота або домашнє завдання — 

(англ. Homework, Assignment) — завдання, що задається учителем (викладачем) учневі (студентові) для самостійного виконання після уроків. Домашнє завдання покликане закріпити знання вивченого на уроці матеріалу, засвоєння якого носить концентрований характер.

До дидактичних прийомів, що підвищують ефективність домашньої роботи і сприяють поглибленню та зміцненню знань учнів, відносяться наступні:

  • в процесі навчальної роботи над новим матеріалом звертати увагу учнів на ті питання, які служитимуть передумовою для успішного виконання домашнього завдання.
  • не зводити домашнє завдання винятково до репродуктивної (відтворюючої) діяльності, а включати в нього питання і положення, що вимагають роздумів і творчих зусиль.
  • за можливості диференціювати домашнє завдання, давати додаткові завдання або підвищеної складності для тих, хто виявляє здібності та прагнення до поглибленого вивчення предмета.
  • давати рекомендації з раціонального підходу до виконання домашньої роботи;
  • привчати учнів до активного відтворення матеріалу, що вивчається, і самоконтролю за якістю його засвоєння.

Більше інформації з історії України ТУТ