Домашні завдання 10 клас

Домашні завдання 10 клас

 

Домашні завдання 10 клас з історії України, всесвітньої історії та правознавства.

Історія України

ДатаДомашнє завдання
25.09.2017§ 2 п.1-2
02.10.2017§ 3
30,10,2017§ 8

Всесвітня історія

ДатаДомашнє завдання
04,09,2017§ 1-3 вивчити конспект
07.09.2017§ 5-6 Варіант 1. Життя на фронті і в тилу. Ставлення населення до війни. Варіант 2. Переосмислення системи загальнолюдських цінностей. Зміна статусу жінки в період війни.

Правознавство

ДатаДомашнє завдання

Домашні завдання 10 клас

Вивчення правознавства

Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому вимагає глибокого розуміння нею процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутності, особливостей організації, функціонування та керування ними. Усе це зумовлює особливу актуальність вивчення школярами державно- правових явищ, що є одним із провідних засобів упорядкування відносин у суспільстві. Саме цим зумовлене впровадження предмета «Правознавство» в старшій школі.

Метою курсу є формування в учнів системних уявлень про державу та право як основних засобів упорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є: 1) ознайомити учнів з основами теорії держави та права й на цій основі сформувати їхнє уявлення про державно-правові реалії України; 2) поглибити знання учнів про виникнення держави, її типи та форми, сучасну українську державу та її органи; 3) поглибити знання учнів про соціальні норми, сформувати системне уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність; 4) сформувати системне уявлення про права та свободи людини і громадянина та механізми захисту прав і свобод; 5) сформувати переконаність у необхідності дотримання правових норм та розуміння негативних наслідків протиправної поведінки; 6) виробити в учнів уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою; 7) сформувати в учнів уміння застосування норм права у конкретних життєвих ситуаціях. Практична потреба розв’язання означених проблем зумовлює актуальність програми предмета «Правознавство» (рівень стандарту) та створення на її основі підручника, що сприятиме опануванню учнями понятійно-категоріальним апаратом, загальнотеоретичною основою для розуміння сутності сучасної держави і права, особливостей їх виникнення, функціонування й розвитку, ролі та функцій в організації суспільних відносин тощо. Структура курсу та його зміст відповідають вищезазначеним завданням.

Домашня робота або домашнє завдання — 

(англ. Homework, Assignment) — завдання, що задається учителем (викладачем) учневі (студентові) для самостійного виконання після уроків. Домашнє завдання покликане закріпити знання вивченого на уроці матеріалу, засвоєння якого носить концентрований характер.

До дидактичних прийомів, що підвищують ефективність домашньої роботи і сприяють поглибленню та зміцненню знань учнів, відносяться наступні:

  • в процесі навчальної роботи над новим матеріалом звертати увагу учнів на ті питання, які служитимуть передумовою для успішного виконання домашнього завдання.
  • не зводити домашнє завдання винятково до репродуктивної (відтворюючої) діяльності, а включати в нього питання і положення, що вимагають роздумів і творчих зусиль.
  • за можливості диференціювати домашнє завдання, давати додаткові завдання або підвищеної складності для тих, хто виявляє здібності та прагнення до поглибленого вивчення предмета.
  • давати рекомендації з раціонального підходу до виконання домашньої роботи;
  • привчати учнів до активного відтворення матеріалу, що вивчається, і самоконтролю за якістю його засвоєння.

Більше інформації з історії України ТУТ