Кооперативний рух на початку 20 століття

Кооперативний рух на початку 20 століття. Кооператив — добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності. Українські селяни, господарюючи в ринкових умовах, стикалися з багатьма складними проблемами — збут продукції, придбання техніки, отримання позик у банках тощо. Для багатьох із них самостійне розв’язання було надзвичайно складним процесом. Селяни, а також […]

Читати повністю

Сільське господарство на початку 20 століття

Сільське господарство на початку 20 століття. На початку ХХ ст. в сільському господарстві українських земель тривали процеси, започатковані аграрними реформами в Росії (1861 р.) та Австрії (1848 р.), а саме: перерозподіл земель на користь тих власників, які пристосували свої господарства до ринкових потреб; зростання товарності господарств; поява надлишку робочої сили; упровадження в сільськогосподарське виробництво техніки й […]

Читати повністю

Промисловість на початку 20 століття

Промисловість Початок ХХ століття для українських земель був пов’язаний із поширенням економічної кризи, що набула найбільш виразного характеру в 1900—1903 рр. У Наддніпрянській Україні від неї особливо постраждали найрозвиненіші галузі промисловості — кам’яновугільна та металургійна. Більшість гірничорудних і металургійних підприємств скоротили виробництво, а деякі взагалі припинили існування. Криза супроводжувалася скороченням кількості дрібних фабрик і заводів […]

Читати повністю

Помаранчева революція та президентські вибори 2004-2005 рік

Дивись також: Революція гідності Помаранчева революція Помаранчева революція. Довгий час, незважаючи на згадані заходи, економічну кризу, однак, подолати не вдалося. Заборгованість із заробітної плати у багатьох категорій працюючого населення, пенсій становила від одного до шести місяців, а іноді і більше; загострилася проблема безробіття, продовжувався спад промислового виробництва. Різні приватні, напівприватні структури, окремі особи, зокрема службові, за […]

Читати повністю

Початок XX століття на українських землях

Початок XX століття ознаменувався пожвавленням суспільно-політичного руху в Україні. Одним із його проявів стало піднесення українського національно-визвольного руху та національної самосвідомості українців. Значний вплив на суспільне життя в Україні мали події Першої світової війни. Війна викликала загальнонаціональну кризу в Російській імперії, яка переросла в революцію, і повалення самодержавства. У цей період український народ відразу заявив […]

Читати повністю

Основні дати з історії України для ЗНО 

Основні дати з історії України для ЗНО Основні дати з історії України для ЗНО Тема Дати Стародавня історія України IV – середина III тис. до н.е. – розселення племен трипільської культури на території України; VIII-VI ст. до н. е. – Велика грецька колонізація друга половина V – VII ст. – Велике розселення слов’ян. Київська держава. Основні […]

Читати повністю

В Польщі

В Польщі. У складі ВЛК та Речі Посполитої В Польщі. У складі ВЛК та Речі Посполитої У Великому князівстві Литовському феодально-кріпосницькі відносини юридично були оформлені Литовськими статутами (кодекси законів феодального права): 1529 р. – І Литовський статут; 1566 р. – II Литовський статут; 1588 р. – III Литовський статут (остаточне закріпачення українських селян). В Польщі. […]

Читати повністю

Русь

Русь. Устрій Русі та Галицько-Волинської держави Русь.  Політичний, соціальний устрій і господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави у IX — XIV ст. Устрій Русі та Галицько-Волинської держави! За політичним устроєм Київська Русь була федеративною монархією. Найбільшу владу мали князі (нащадки Ігоря Рюриковича). Князівська влада була спадковою. Київський князь мав найбільшу владу; решта князів корилася йому […]

Читати повністю

Мазепа

Мазепа. Гетьман Іван Мазепа Мазепа Мазепа. У 1687 р. спільний Кримський похід 150-тисячного московського і 50-тисячного козацького війська на чолі з князем В. Голіциним і гетьманом І. Самойловичем. Похід завершився поразкою. Звинуватили в цьому І. Самойловича, за що і усунули його з гетьманства. Улітку 1687 р. на річці Коломак (притока Ворскли), за наказом В. Голіцина […]

Читати повністю

Руїна

Руїна Руїна. Період Руїни Перiод нацiонального ” самогубства ” України. Перiод братовбивчих вiйн i нескiнчених зрад, суспiльного розбрату та марнотрацтва усього, що було досягнуто за довгої та тяжкої боротьби пiд час повстання 1648 р та Визвольної вiйни українського народу пiд проводом Б Хмельницького. Деякi iсторики вважають, що саме в цей перiод своєї iсторiї Україна як держава […]

Читати повністю