Революційна українська партія

Революційна українська партія

Революційна українська партія Першу українську політичну партію в Наддніпрянській Україні створила студентська громада Харкова. 29 січня 1900 р. на зборах студентської молоді міста було ухвалено рішення створити Революційну українську партію (РУП). Першими її членами стали Д. Антонович, М. Русов, Д. Познанський (сини відомих українських громадських діячів), Л. Мацієвич, Ю. Коллард та ін. – загалом близько […]

Читати повністю

Суспільно-політичне життя Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Суспільно-політичне життя Наддніпрянської України на початку ХХ ст. На початку ХХ ст. в суспільно-політичному житті Наддніпрянської України існувало кілька основних напрямків. У російському напрямку консерватори виступали за збереження існуючого суспільно-політичного устрою Російської імперії. Ліберали, критикуючи самодержавство, виступали за перетворення Росії шляхом реформ на конституційну монархію. Власних політичних партій російські консерватори й ліберали до 1905 р. […]

Читати повністю

Становище населення на початку ХХ століття

Становище населення на початку ХХ століття мало свої особливості. Розгортання процесу індустріалізації на українських землях викликало чимало змін у суспільному житті. Провідні позиції поміщиків-землевласників у суспільстві послабилися. Впливове становище зберігали переважно ті з них, хто створював товарні господарства в сільськогосподарському виробництві, переробні підприємства, вкладав кошти (купував акції) у банки, заводи тощо. На Правобережжі такими були […]

Читати повністю

Кооперативний рух на початку 20 століття

Кооперативний рух на початку 20 століття. Кооператив — добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності. Українські селяни, господарюючи в ринкових умовах, стикалися з багатьма складними проблемами — збут продукції, придбання техніки, отримання позик у банках тощо. Для багатьох із них самостійне розв’язання було надзвичайно складним процесом. Селяни, а також […]

Читати повністю

Сільське господарство на початку 20 століття

Сільське господарство на початку 20 століття. На початку ХХ ст. в сільському господарстві українських земель тривали процеси, започатковані аграрними реформами в Росії (1861 р.) та Австрії (1848 р.), а саме: перерозподіл земель на користь тих власників, які пристосували свої господарства до ринкових потреб; зростання товарності господарств; поява надлишку робочої сили; упровадження в сільськогосподарське виробництво техніки й […]

Читати повністю

Промисловість на початку 20 століття

Промисловість Початок ХХ століття для українських земель був пов’язаний із поширенням економічної кризи, що набула найбільш виразного характеру в 1900—1903 рр. У Наддніпрянській Україні від неї особливо постраждали найрозвиненіші галузі промисловості — кам’яновугільна та металургійна. Більшість гірничорудних і металургійних підприємств скоротили виробництво, а деякі взагалі припинили існування. Криза супроводжувалася скороченням кількості дрібних фабрик і заводів […]

Читати повністю

Помаранчева революція та президентські вибори 2004-2005 рік

Дивись також: Революція гідності Помаранчева революція Помаранчева революція. Довгий час, незважаючи на згадані заходи, економічну кризу, однак, подолати не вдалося. Заборгованість із заробітної плати у багатьох категорій працюючого населення, пенсій становила від одного до шести місяців, а іноді і більше; загострилася проблема безробіття, продовжувався спад промислового виробництва. Різні приватні, напівприватні структури, окремі особи, зокрема службові, за […]

Читати повністю

Початок XX століття на українських землях

Початок XX століття ознаменувався пожвавленням суспільно-політичного руху в Україні. Одним із його проявів стало піднесення українського національно-визвольного руху та національної самосвідомості українців. Значний вплив на суспільне життя в Україні мали події Першої світової війни. Війна викликала загальнонаціональну кризу в Російській імперії, яка переросла в революцію, і повалення самодержавства. У цей період український народ відразу заявив […]

Читати повністю

Основні дати з історії України для ЗНО 

Основні дати з історії України для ЗНО Основні дати з історії України для ЗНО Тема Дати Стародавня історія України IV – середина III тис. до н.е. – розселення племен трипільської культури на території України; VIII-VI ст. до н. е. – Велика грецька колонізація друга половина V – VII ст. – Велике розселення слов’ян. Київська держава. Основні […]

Читати повністю

В Польщі

В Польщі. У складі ВЛК та Речі Посполитої В Польщі. У складі ВЛК та Речі Посполитої У Великому князівстві Литовському феодально-кріпосницькі відносини юридично були оформлені Литовськими статутами (кодекси законів феодального права): 1529 р. – І Литовський статут; 1566 р. – II Литовський статут; 1588 р. – III Литовський статут (остаточне закріпачення українських селян). В Польщі. […]

Читати повністю