Календарне планування 2018-2019 історія 5 клас

Календарне планування 2018-2019 історія 5 клас

Календарне планування 2018-2019 історія 5 клас Пропедевтичний курс «Вступ до історії»  Календарне планування 2018-2019 історія 5 клас (35 годин – 1 год/тиж.) № уроку № в темі Зміст навчально-пізнавальної діяльності Дата 1 1 Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ Що таке минуле, сучасне і майбутнє. Багатоманітність історії. Історія як наука та навчальний предмет. Історія України – складова європейської історії. […]

Читати повністю

Події та явища в історії: подорожі, битви, відкриття

Події та явища в історії: подорожі, битви, відкриття Розробка уроку з історії України Клас 5  Мета : Навчальна – з’ясувати, які події та явища називають історичними, яке значення має їх дослідження для вивчення минулого, а саме про похід Ігоря Святославовича проти половців, про мандрівку В. Григорович-Барського та про винаходи 19-20 ст.; Розвиваюча – удосконалювати навички […]

Читати повністю

Контрольна робота № 1 5 клас

Контрольна робота № 1 5 клас ( за оновленою програмою) 5 клас Контрольна робота № 1 5 клас Початковий рівень 1. Історія це : А) наука , яка вивчає про минуле людства; Б) наука , яка вивчає фантастичні пригоди людей. 2. Якого вченого вважають «батьком» української історії? А)В. Хвойка; Б) Д. Яворського; Г) М. Грушевського. 3. Розташуйте букви в певній послідовності . ЯІГОЛОНОРХ, ЛІТСТОТЯ,  АРЕ, ІТСОРІЯ. Середній рівень. 4. Назвіть на які види поділяться історичні джерела? (наведіть приклади) 5. Точкою відліку літочислення в Україні є: А. створення світу; Б. заснування Києва; В. Різдва Христове; Г. здобуття незалежності України. Достатній рівень Вправа “ Хронологічні сходинки” А. VІІІ ст. починається роком  _____, а закінчується роком _________ Б. X ст. починається роком ______-, а закічується ________ В. XІ ст. починається роком ________, а закінчується________роком Г. XІІ ст. починається роком ____, а закінчується ______роком. 6. Доповніть речення: А. наука, що вивчає способи обчислення часу, називають…………. Б. лічба років від певної події — це …………………. В. точний календарний час певної події……. Високий рівень 7. До якого століття належать роки? А. 776 р –      В. 1796 р –    Д. 1648 – Б. 1499 р –    Г. 1855 р –      Е. 1945 р – 8. Стисло запишіть відповідь Скільки років минуло від однієї події до іншої? Обчисліть, скільки років минуло від заснування першої Запорозької Січі у 1556  р. до її зруйнування російськими військами у 1775 р. Скільки років минуло від події до іншої? ______________ Скільки років тому була заснована перша Запорізька Січ?___________ Контрольна робота № 1 5 клас

Читати повністю