Календарне планування 2018-2019 історія України 10 клас

Календарне планування 2018-2019 історія України 10 клас

Календарне планування 2018-2019 історія України 10 клас 52 год. на рік, 1,5 год на тиждень Рівень стандарту Календарне планування 2018-2019 історія України 10 клас Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи. Укладачі програми Мудрий М., Байкєніч Г., Баханов К. та ін. № Дата Тема 1 Вступ. Україна […]

Читати повністю

Всі тести 10 клас ЗНО

Всі тести 10 клас ЗНО Позначте назву міста, де в серпні 1914 р. було створено Союз визволення України. А) Львів Б) Відень В) Прага Г) Київ  Позначте назву української землі, яка напередодні Першої світової війни не входила до складу Австро-Угорщини? А) Галичина                   Б)Буковина В)Волинь                   Г)Закарпаття Визначте хронологічні […]

Читати повністю

Початок XX століття на українських землях

Початок XX століття ознаменувався пожвавленням суспільно-політичного руху в Україні. Одним із його проявів стало піднесення українського національно-визвольного руху та національної самосвідомості українців. Значний вплив на суспільне життя в Україні мали події Першої світової війни. Війна викликала загальнонаціональну кризу в Російській імперії, яка переросла в революцію, і повалення самодержавства. У цей період український народ відразу заявив […]

Читати повністю

Галичина. Тести

Галичина. Тести Галичина. Тести. Правовий статус Східної Галичини та північно-східних земель у складі Польщі. Початковий рівень Який термін відповідає визначенню: “Офіційна назва масових репресій польської влади щодо українського населення Галичини; придушення революційного, національно-визвольного рухів засобами каральних акцій” А) Колонізація Б) Пацифікація В) Коренізація Г) Асиміляція Коли була створення ОУН? А) 1928 р. Б) 1930 р. […]

Читати повністю

1917-1938 – тести

1917-1938 – тести 1917-1938 Початковий рівень Першим Президентом Української академії наук, створеної 1 листопада 1918 року було обрано: А) Михайло Грушевський Б) Володимир Вернадський В) Агатангел Кримський Г) Дмитро Багалій Серед нижченаведених державних заходів у роки НЕПу в УСРР оберіть зайвий: А) заміна продовольчої розкладки сільському господарстві продподатком; Б) завершення процесу колективізації сільського господарства; В) […]

Читати повністю

Розстріляне відродження – тести

Розстріляне відродження Розстріляне відродження. Культурне життя в радянські Україні в 30-ті роки Початковий рівень Який термін відповідає визначенню: “Роки наступу сталінського режиму на всі сфери культурного життя України, коли під пресом терору опинилися науковці, освітяни, діячі сфери культури; в країні розгорнулася боротьба проти “націоналістичних ухилів”; це був період, який пройшов під знаком жорстокого переслідування діячів […]

Читати повністю

Голодомор – тести

Голодомор – тести Голодомор 1932-1933 років в Україні Початковий рівень 1.Який термін відповідає визначенню: «Дії, які здійснюються з наміром знищити повністю чи частково, будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу, шляхом ціле направленого створення життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове фізичне знищення цієї групи»? А) антисемітизм. Б) геноцид. В) шовінізм. Г) дискримінація. Коли був […]

Читати повністю

Тоталітарний режим. Тести

Тоталітарний режим. Тести  Тоталітарний режим. Тести Утвердження тоталітарного ладу. Масові репресії в радянській Україні. Варіант 1 Початковий рівень Яке твердження відповідає визначенню: “Політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами.” А) Депортація Б) Тоталітаризм В) Репресії Г) Терор В якому році був сфабрикований процес над “Спілкою визволення України”: А) 1928 р. Б) 1929 р. В) […]

Читати повністю

Колективізація

Колективізація Колективізація Початковий рівень 1. Який термін відповідає визначенню: “Перетворення дрібних індивідуальних господарств на колективні підприємства (колгоспи) для встановлення цілковитого контролю держави за сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів та потенціалу для модернізації всього господарства.” А) Автономізація Б) Культурна революція В) Індустріалізація Г) Колективізація 2. Якої форми колгоспу не існувало в кінці 20-х років ХХ […]

Читати повністю

Індустріалізація – тести

Індустріалізація. Форсована індустріалізація радянської України. Індустріалізація. Початковий рівень 1. Який термін відповідає визначенню: «Комплекс заходів вжитих ВКП(б) у 1920 – 1930х рр., що мав на меті модернізацію промисловості: будівництво заводів, фабрик, залізниць та інших індустріальних об’єктів» А) колективізація  Б) соціалістична індустріалізація В) культурна революція Г) націоналізація 2. Коли і де було взято курс на індустріалізацію? […]

Читати повністю