1917

Тести. Воєнні дії  1915-1917 рр.

Тести. Воєнні дії  1915-1917 рр.
Тести. Воєнні дії 1915-1917 рр.

Тести. Воєнні дії на території України в 1915-1917 рр.
 Початковий рівень

1.Яка подія почалася 2 травня (19 квітня) 1915р.:
А) Наступ в районі Горлиці
Б) Брусиловський прорив
В) Бої за гору Маківка
Г) Взяття Львова

  1. Яка подія відбулася після Горлицького наступу німецьких військ на Східному фронті у 1916р.:

А) Взяття Львова австрійцями
Б) Галицька битва
В) Брусиловський прорив
Г) Повернення російськими військами фортеці Перемишль

  1. З якою метою у 1915р. було утворено Союз земств і міст (Земгор):

А) Для надання допомого пораненим, військовополоненим, біженцям та налагоджував виробництво обмундирування, теплих речей,медикаментів
Б) Для випуску боєприпасів і озброєння армії
В) Обидва варіанти правильні
Г) Жоден варіант не правильний

  1. У якому році цар Микола ІІ оголосив себе Верховним головнокомандуючим Збройними силами:

А) 1914 р.
Б) 1915 р.
В) 1916 р.
Г) 1917 р.

  1. Коли було утворено Товариство допомоги населенню Півдня Росії:

А) 1914 р.
Б) 1915 р.
В) 1916 р.
Г) 1917 р.

  1. Який термін відповідає визначенню: «Примусове відчуження за плату або тимчасове вилучення державними органами майна окремих громадян або юридичних осіб – це …»?

А) Податки
Б) Хлібна розкладка
В) Репарація
Г) Реквізиція
Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Позиційна війна – ________________________________________________
Політична криза – _______________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Хлібна розкладка – _______________________________________________
Економічна криза – ______________________________________________
Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність історичних осіб до партій та громадських організацій, у яких вони брали участь:
А) Ю.Романчук 1) ТУП
Б) В.Винниченко 2) Партія соціалістів-революціонерів
В) М.Залізняк 3) Національно-демократична партія
Г) М.Грушевський 4) УСДРП
5) Українські Січові Стрільці

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Наступ німецьких військ в районі Горлиці
Б) Виникнення комітету по створенню Українського самостійного союзу
В) Взяття російськими військами фортеці Перемишль
Г) Утворення Товариства допомоги населенню Півдня Росії

Відповіді:

1.А

2.В

3.А

4.А

5.Б

6.Г

7.

Позиційна війна — війна, в якій збройна боротьба ведеться переважно на суцільних, відносно стабільних фронтах з глибокоешелонованою обороною. … Під час ведення позиційної війни військово-політична і стратегічна обстановка залишаються стабільними впродовж тривалого часу.

Політична криза — криза системи державного управління, яка виникає через протиріччя між політичними силами та призводить до утруднення законотворчих процесів і ослаблення парламентського (представницького) контролю за виконавчою владою

8.

Наприкінці лютого 1920р. Раднарком УСРР прийняв закон про хлібну розкладку,що мав забезпечити сотні тисяч радянський службовців продовольством.

Економічна криза  — різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв’язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті — в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.

9.1Г, 2В, 3А, 4Б

10.1А, 2В, 3Б, 4Г

БІльше тестів ТУТ

Добавить комментарий