1917-1938 – тести

1917-1938 – тести

1917-1938

1917-1938

Початковий рівень

 1. Першим Президентом Української академії наук, створеної 1 листопада 1918 року було обрано:

А) Михайло Грушевський
Б) Володимир Вернадський
В) Агатангел Кримський
Г) Дмитро Багалій

 1. Серед нижченаведених державних заходів у роки НЕПу в УСРР оберіть зайвий:

А) заміна продовольчої розкладки сільському господарстві продподатком;
Б) завершення процесу колективізації сільського господарства;
В) запровадження продрозкладки;
Г) українізація державно-партійного апарату.

 1. Який принцип, поклав В. Ленін в основу державного союзу:

А) автономізації
Б) федерації
В) конфедерації
Г) авторитаризму

 1. Позначте визначення, якому відповідає термін індустріалізація:

А) перевага побудови дрібних промислових підприємств;
Б) розвиток легкої промисловості;
В) прискорений розвиток важкої промисловості;
Г) розвиток хімічної промисловості.

 1. Позначте рік, яким були датовані події, описані в документі:

”Хліба не було. Їли картоплю і буряки. А коли посадили картоплю, їли буряк, до якого добавляли всяке листя. Батько почав опухати. Кожного дня підводи худющими кіньми звозили мертвих… ”
А) 1931 р.
Б) 1933 р.
В) 1930 р.
Г) 1937 р.

 1. Про які події писав відомий дисидент М. Руденко:

“Йдемо звитяжно, переможно –
Немов гроза ідем!
Як перевиховать не можна –
У землю покладем. ”
А) колективізація
Б) індустріалізація
В) корпорація
Г) кооперація

Середній рівень. 1917-1938

 1. Які з наведених подій відбулися в період нової економічної політики?

А) відновлення діяльності університетів у Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську;
Б) заснування М.Хвильовим Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ);
В) створення Державної української мандрівної капели (ДУМКА);
Г) організація в Києві театру «Березіль» на чолі з Л. Курбасом;
Д) заснування в м. Києві Української академії наук;
Е) утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);
Є) заснування товариства «Геть неписемність!».

 1. Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями 1920-х рр. і їхніми наслідками.
А) Проголошення курсу на коренізацію в УСРР.

Б) Утворення Союзу РСР.

В) Утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з неписьменністю.

Г) Проголошення курсу на нову економічну політику.

 

1. Запровадження трудової мобілізації, заборона товарно-грошових відносин і вільної торгівлі.

2. Зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки.

3. Швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції.

4. Половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та вміли читати.

5. Затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки.

 

Достатній рівень. 1917-1938

 1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) Процес над Спілкою визволення України
Б) Утворення СРСР
В) ”Закон про п‘ять колосків”
Г) Ліквідація УАПЦ

 1. Чи відображають подані нижче уривки з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства 1920-х років?

А) «Згортання товарно-грошових відносин, тотального підпорядкування суспільних, групових, індивідуальних інтересів державним. В економіці — це обвальна націоналізація промислових підприємств, поміщицьких маєтків, торговельних закладів.»
Б) «…При перших же ознаках протидії збиранню продподатку негайно вживати… заходів примусового характеру, вводячи в села військові частини,… спрямовувати туди виїзні сесії ревтрибуналів [революційних трибуналів]»
В). “Надто поспішний, прямолінійний, непідготований «комунізм» наш викликався війною й неможливістю ні дістати товари, ні пустити фабрики”.
Г) «До одноосібників, які… саботують хлібозаготівлі, негайно застосувати репресії… До одноосібників, що… не виконують плану… та про яких… відомо, що продавали хліб за спекулятивними цінами на ринку…, застосувати штраф…»

Відповіді:

 1. А
 2. В
 3. Б
 4. В
 5. Б
 6. А
 7. Б,Г,Е,Є
 8. А2, Б5, В4, Г3
 9. Б,А,В,Г
 10. Б

Добавить комментарий