1914

1914

Тести. Воєнні дії 1914 р.
Тести. Воєнні дії 1914 р.
Тести. Воєнні дії на території  України у 1914 р.
 Початковий рівень

  1. 18 серпня 1914 р. розпочався успішний наступ 8-ї російської армії під командуванням:

А) генерала О.Брусилова
Б) Д.Дорошенка
В) П.Нестерова
Г) Д.Донцова

  1. Позначте назву події, зображену на картосхемі

Тести. Воєнні дії 1914 р.
А) Галицька битва
Б) Капітуляція фортеці Перемишль
В) Битва за гору Маківка
Г) Брусиловський прорив

  1. Яка подія почалася 23 серпня 1914 р.:

А) Перша світова війна
Б) Галицька битва
В) Брусиловський прорив
Г) Битва УСС на р.Стрипа

  1. Перші бої січовиків на Ужоцькому та Верецькому перевалах відбулися:

А) 27-28 червня 1914 р.
Б) 27-28 вересня 1914 р.
В) 27-28 червня 1915 р.
Г) 27-28 вересня 1915 р.

  1. Позначте подію, яку можна віднести до історії Українських Січових Стрільців:

А) Формування у Німеччині
Б) Бої за гору Маківка поблизу Славська
В) Контрнаступ по лінії Кам’янець-Подільський–Тернопіль–Кременець-Дубно
Г) Брусиловський прорив

  1. Який термін відповідає визначенню: “У міжнародному праві вимога однієї держави до іншої, яка супроводжується певними погрозами у випадку її невиконання, – це…”?

А) Меморандум
Б) Ультиматум
В) Нота
Г) Петиція

Тести. Воєнні дії 1914 р. Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Окупація – ______________________________________________________
Оборона – ______________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Військове генерал-губернаторство – ________________________________

Легіон – ________________________________________________________

Тести. Воєнні дії 1914 р. Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:
А) Весна 1915р. 1) Битва на горі Маківка
Б) Вересень 1914р. 2) Битва на Верецькому перевалі
В) Серпень 1915р. 3) Битва на р.Стрипа
Г) Серпень 1916р. 4) Битва поблизу Бережан
5) Утворення УЦР

 

  1. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Початок Галицької битви
Б) Битва січових стрільців на горі Маківка
В) Вторгнення російських військ у Східну Пруссію
Г) Вступ російських військ у Львів

Відповіді: 

1.А

2.Б

3.В

4.Б

5.Б

6.Б

7.

Окупація (від лат. occupatio — загарбання) — зайняття збройними силами однієї держави частини або всієї території іншої держави без отримання суверенних прав на неї.

Оборона — спосіб ведення бою. Оборона має на меті відбити наступ більшої кількості (потужності) сил противника, нанести йому максимальні втрати, утримати важливі райони (об’єкти) місцевості і тим самим створити сприятливі умови для переходу в наступ.

8.

Генерал-губернаторство — в Російській імперії у 1775—1917 роках велика адміністративно-територіальна одиниця, до складу якої входила одна або кілька губерній. Генерал-губернаторства створювалось російським урядом, в основному, для боротьби з національно-визвольним рухом поневолених народів або у воєнний час. У Генерал-губернаторств фактично запроваджувався стан військової диктатури. На чолі Генерал-губернаторства стояв генерал-губернатор.

Легіон (від лат. legiŏ, — «збираю, набираю»): військова одиниця. Наприклад: УСС.

9.1А, 2Б, 3В, 4Г

10.1В, 2Г, 3А, 4Б

Більше тестів ТУТ

Добавить комментарий