1905-1907

1905-1907

1905-1907 . Тести. Революція  1905-1907 в Україні
Тести. Революція 1905-1907 в Україні

 Початковий рівень

  1. Позначте дату повстання на броненосці “Потьомкін”:

А) квітень 1905 р.
Б) червень 1905 р.
В) серпень 1905 р.
Г) вересень 1905 р.

  1. Коли цар Микола ІІ, у відповідь на революційні події в Росії, оприлюднив свій маніфест?

А) 17 жовтня 1906 р.
Б) 17 жовтня  1905 р.
В) 17 лютого 1905 р.
Г) 17 лютого 1906 р.

  1. Хто очолив збройний виступ солдат у Києві 1905 року:

А) Г.Вакуленчук
Б) Б.Жаданівський
В) А.Матюшенко
Г) П.Шмідт

  1. Який термін відповідає визначенню: “Колективне прохання, яке подається у письмовому вигляді у вищі органи державної влади – це …”?

А) Маніфест
Б) Декрет
В) Петиція
Г) Указ

  1. Упізнайте історичну постать за описом “Очолив повстання саперів, яке почалося в Києві в листопаді в 1905 р. Після придушення повстання важко поранений був заарештований і засуджений до смертної кари, яку замінили довічною каторгою. Загинув у травні 1918 р.”

А) А.Матюшенко
Б) Б.Жаданівський
В) П.Шмідт
Г) Г.Вакуленчук

  1. “Сорочинська трагедія” відбулася в:

А) 1905 р.
Б) 1906 р.
В) 1907 р.
Г) 1908 р.

Середній рівень

  1. Дайте визначення термінам:

Маніфест – _____________________________________________________
Страйк – _______________________________________________________

  1. Дайте визначення термінам:

Указ – __________________________________________________________
Парламентаризм – _______________________________________________

Достатній рівень

  1. Встановіть відповідність між іменами та подіями, з якими вони пов’язані:
А) Г.Вакуленчук 1) Повстання селян на Сумщині
Б) Б.Жаданівський 2)  Повстання моряків у Севастополі
В) П.Шмідт 3) Повстання селян у Сорочинцях
Г) Г.Безвіконний 4) Повстання солдат у Києві
5) Повстання на панцернику “Потьомкін Тавричеський”

 

  1. Встановіть послідовність історичних подій:

А) Повстання моряків на панцернику “Князь Потьомкін–Тавричеський”
Б) Збройний виступ моряків та робітників у Севастополі
В) Повстання моряків під керівництвом П.Шмідта
Г) Виступ солдат під керівництвом Б.Жаданівського

Відповіді:

1.Б

2.Б

3.Б

4.В

5.Б

6.А

7.

Маніфест — особливий акт вищого органу державної влади або глави держави у формі урочистого письмового звернення до населення з приводу винятково важливої події в суспільнополітичному та соціальноекономічному житті країни, вікопомної дати.

Страйк — організоване масове або часткове припинення роботи чи інша протидія нормальному (традиційному) перебігу виробничого процесу з метою домогтися виконання певних вимог.

8.

Указ  — це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції.

Парламентаризм – це форма державного керівництва суспільством, якій притаманні керівна роль представницького органу в системі органів держави, контроль парламенту за виконавчою владою, поділ діяльності законодавчої та виконавчої, привілейоване становище депутатів та їх юридична незалежність від виборців.

9.2А, 3Г, 4Б, 5В

10.1А, 2Б, 3В, 4Г

Більше тестів тут

Добавить комментарий